News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สสจ.เชียงใหม่ kick off กิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3” 100 วัน 100 กิโลเมตรวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการออกกำลังกายของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 และ kick off กิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3” 100 วัน 100 กิโลเมตร โดยมี 

นางภัทรินท์ นาคสุริยะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กล่าวรายงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้มีบทบาทที่สำคัญในการเป็นองค์กรหลักของประเทศในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกระดับ ซึ่งผลการดำเนินงาน ก้าวท้าใจ Season 1 และ ก้าวท้าใจ Season 2 ที่ผ่านมา ที่ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกายโดยการใช้เทคโนโลยี ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ โดยได้ดำเนินโครงการก้าวท้าใจ ทั้ง 2 Season ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 35,885 คน แบ่งเป็น ก้าวท้าใจ Season 1 จำนวน 4,386 คน และก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19 60 วัน 

60 กิโลแคลอรี จำนวน 31,499 คน และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายแพทย์จตุชัย  มณีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season2” จำนวนสูงสุด 10 อันดับแรก ระดับประเทศ จากนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้

1. จังหวัดเชียงใหม่ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 2” จำนวนสูงสุด อันดับ 1 ระดับประเทศ 

2. จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม“ก้าวท้าใจ Season2”จำนวนสูงสุด อันดับที่ 4 ระดับประเทศ 

จากผลความสำเร็จที่ผ่านมา จึงนำมาสู่การจัดทำโครงการ “ก้าวท้าใจ season 3” ซึ่งจะยังคงเน้นไปยังประชาชนทั่วไป ชมรมออกกำลังกาย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ภายใต้ campaign ก้าวท้าใจ “100 วัน 100 กิโลเมตร” ก้าว....ก้าวเริ่มสิ่งใหม่ด้วยการมาออกกำลังกาย

ท้า.…..ชวนคนไทยร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี แก้ปัญหา NCDs 

ใจ.......ใช้ใจเริ่มในการออกกำลังกาย และมีใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์จตุชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ “ก้าวท้าใจ season 3”  

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ต่อเนื่อง ในชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 

ของการออกกำลังกาย ซึ่งใน Season นี้ได้เพิ่มรูปแบบการออกกำลังกายให้หลากหลาย และท้าทาย นอกจาก การวิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอร์โรบิกแดนซ์ และคีตะมวยไทย ที่ได้ดำเนินการใน ก้าวท้าใจ Season 2 

ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา เพียงบันทึกสะสมข้อมูลการออกกำลังกายระยะทาง เวลา 

ผ่านแอปพลิเคชั่น ระบบจะทำการบันทึกแต้มสุขภาพ (Health point) โดยจะมีกิจกรรมให้ประชาชนร่วมสนุก และลุ้นรับของรางวัลตลอด season 3 นี้ ที่เพจ Facebook : ก้าวท้าใจ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนก้าวท้าใจ season 3 ได้ที่ Line ID : @thnvr หรือ https://lin.ee/aO1A5yt  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้เป็นต้นไป และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 053-211048 ต่อ 433

เขียนเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 16:02:04 น. (view: 130)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง