News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

แม่ทัพน้อยที่ 3 สั่งเพิ่มความเข้ม หลังใกล้ครบ7 วันที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้สถานการณ์ฝุ่นควันคลี่คลาย

แม่ทัพน้อยที่  3 สั่งเพิ่มความเข้ม หลังใกล้ครบ7 วันที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้สถานการณ์ฝุ่นควันคลี่คลายอีก 1 วันจะครบ 7 วัน หลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่าภาคเหนือของนายกรัฐมนตรี  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับแผนการทำงานเข้มข้นขึ้นโดยเน้นการเฝ้าระวัง การเกิดจุดความร้อน โดยใช้การลาดตระเวน ทำแนวกันไฟ และดับไฟป่าให้เร็วที่สุด ส่งผลให้ จุดฮอตสปอตใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ลดลงอย่างต่อเนื่อง

     พล.ท.สุภโชค   ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า ในวันนี้สั่งการให้ ฮ.MI17 เข้าดับไฟป่าพื้นที่ อ.แม่ทะ จว.ล.ป  หลังจากเมื่อวานเกิดไฟไหม้ลุกลาม เข้าเขต อ.วังชิ้น จว.แพร่ เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง  

   สำหรับ ฮ.MI17 ที่จังหวัดเชียงราย ยังคงให้การสนับสนุนการดับไฟอย่างต่อเนื่อง  ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ใช้ ฮท. 212 กองกำลังผาเมือง บินลาดตระเวน อ.แม่สะเรียง และ อ. สบเมย โดยเฉพาะพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัด   นอกจากนี้ให้สั่งการหน่วยทหารให้ความสำคัญกับการทำแนวกันไฟเพิ่มเติม เนื่องจากยังคงมีปริมาณเชื้อเพลิงอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับอุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนในพื้นที่น้อยลง อาจเกิดไฟป่าในพื้นที่ได้ 

 ทั้งนี้แม่ทัพน้อยที่ 3 ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน ทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จิตอาสาในทุกพื้นที่ ที่ได้ร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน ซึ่งทางศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้าพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาเต็มที่

เขียนเมื่อ 08 เมษายน 2562 12:50:35 น. (view: 1905)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง