News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

แม่ทัพน้อยที่ 3 ขับเคลื่อนกองกำลังรส.และชุดรณรงค์ฯลงพื้นที่จุดเสี่ยง 62  อำเภอ ใน 9 จังหวัดต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการงดการเผาและดูแลตนเองพล.ท.สุภโชค   ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบนโยบายในการประชุมชี้แจงกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดและชุดรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 14 ชุด ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานในห้วงต่อไปเกิดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะห้วงตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.62 ตามนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ท.ฉลองชัย   ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3  โดยในขณะนี้ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า (ศอ.ปกป.ภาค สน.)ได้กำหนดอำเภอเสี่ยงของแต่ละจังหวัด ที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ  62 อำเภอ ใน 9 จังหวัด เพื่อให้แต่ละชุดปฏิบัติการได้เข้าพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง pm 2.5 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสาเหตุของการเกิดฝุ่น การป้องกันตนเอง รณรงค์สร้างจิตสำนึกงดการเผา ตลอดจนการร่วมลาดตระเวนและทำแนวกันไฟกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ โดยบูรณาการการทำงานให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งนี้การปฏิบัติงานต้องมีวินัย ปฏิบัติตนต่อผู้นำชุมชนและประชาชนต้องมีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้จักกาลเทศะ

  สำหรับแผนการบินของอากาศยาน mi17 ในวันนี้ที่จังหวัดเชียงรายเข้าดับไฟ 9 จุดในพื้นที่ อ.เทิง  ส่วนอากาศยานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินลาดตระเวนในพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาดและ ต.บ้านนา อ.สามเงา จว.ตาก เพื่อนำข้อมูลวางแผนร่วมกับ mi 17 ในการปฏิบัติการดับไฟ

เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2562 13:44:00 น. (view: 1904)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง