News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กองกำลังผาเมืองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเตรียมความพร้อมรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศเมียนมา      วันที่ 14 มี.ค. เวลา 11.00 น.พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเปิดเผยว่า กองกำลังผาเมืองเตรียมความพร้อมรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในประเทศเมียนมา ภายหลังสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก มีความเคลื่อนไหวในกลุ่มข้าราชการ และ ประชาชนที่ต่างออกมาแสดงสัญลักษณ์ชูสามนิ้วประกาศหยุดงานทั่วประเทศ และรวมตัวกันต่อต้านกองทัพด้วยความไม่พอใจ ทำให้มีแนวโน้มลุกลามไปในเมืองต่างๆ

     จากการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองกำลังผาเมือง ด้านตรงข้ามจังหวัด เชียงใหม่ มีการชุมนุมประท้วงที่เมืองต่วน และเมืองสาด ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากแนวชายแดน  จึงยังไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ส่วนด้านตรงข้ามจังหวัดเชียงราย มีการชุมนุมประท้วงในพื้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมชุมนุม บริเวณหน้าจุดผ่านแดน ถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ส่งผลให้ต้องมีการปิดด่านฯ จำนวน 2 ครั้ง ภายหลังได้ เปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์การใช้กำลังทหารเมียนมาเข้าสลายการชุมนุม จะมีผลกระทบต่อฝ่ายไทย โดยจะมีการลักลอบหลบหนีเข้ามาตามทางช่องทางธรรมชาติ และตลอดแนวชายแดนแม่น้ำสาย/ แม่น้ำรวก คาดว่าจำนวนผู้ที่จะอพยพเข้ามาไม่เกิน 1,000 คน 

    ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 3 ได้ให้หน่วยตามแนวชายแดนเพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวัง และป้องกันการเดินทางเข้ามาในพื้นที่โดยใช้การลาดตระเวนเฝ้าตรวจและใช้เครื่องมือพิเศษ ในการป้องกันการ ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติ โดยให้ความสำคัญด้านการข่าวเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทันต่อสถานการณ์ รวมถึงประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่ ในการเตรียมการและซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติในวันที่ 16 มีนาคมที่จะถึงนี้ เบื้องต้นมีการจัดเตรียมพื้นที่แรกรับไว้ที่วัดถ้ำผาจม และวัดเกาะทรายคำ สำหรับพื้นที่พักรอชั่วคราวจัดเตรียมไว้ที่ วัดปิยะพรโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมมหาราช และหอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช ซึ่งจะสามารถรองรับได้ประมาณ 1,500 -ถึง– 2,000 คน

 อย่างไรก็ตามซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย ซึ่งส่งผลให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดนายทหารพระธรรมนูญอบรมให้ความรู้กำลังพลเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่าง ๆ เช่น การเข้าเมือง การนำยานพาหนะเข้าออกตามแนวชายแดน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนวิธีการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อให้กำลังพลได้เข้าใจถึงข้อกฎหมายดังกล่าว และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

เขียนเมื่อ 14 มีนาคม 2564 12:33:25 น. (view: 941)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง