News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

อนม.แม่โจ้จัด "จิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้" ช่วยดูแลชุมชน ใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้  ซึ่งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับชุมชน ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้   โอกาสนี้ได้มอบที่ทิ้งขยะตะแกรงเหล็ก จำนวน 6 ชุด ให้กับชุมชน   ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ชุมชนบ้านโปง หมู่ 6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปัจจุบัน "อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้" นอกจากเป็นอ่างเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้หล่อเลี้ยงชุมชนแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูแลร่วมกันกับแหล่งชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง    กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก  ผู้นำชุมชน ชาวบ้านบ้านโปง เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.แม่โจ้ รวมถึง บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรม จำนวน 400 คน อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาห้วยโจ้อย่างยั่งยืน ระหว่างนักศึกษากับชุมชน  โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ชุมชนบ้านโปง  เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสาธารณะประโยชน์อีกด้วย

......

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ //รายงาน

เขียนเมื่อ 14 มีนาคม 2564 12:48:33 น. (view: 964)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง