News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุ เมาไม่ขับ 

    เชียงใหม่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด หวังลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง ดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

   วันนี้ (10 เม.ย. 62) ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ

พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ผ่านระบบ Video Conference โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

มอบนโยบาย มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การเตรียมความพร้อมบริเวณจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการอำนวยการความสะดวกการจราจร การบังคับใช้กฎหมาย และการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการใช้เทศกาลปีใหม่ให้เป็นมงคลกับชีวิต ไม่ดื่มสุรา โดยเฉพาะการเมาไม่ขับ หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการมาตรการเด็ดขาด มีโทษรุนแรง 

  นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดฯ ได้กำหนดช่วงควบคุม

อย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 โดยมุ่งเน้นคุมเข้มมาตรการ 7 ด้าน ได้แก่ มาตรการ

ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยง

ด้านยานพาหนะ มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการ

ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ และด้านบริหารจัดการ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนน กรณีเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ่ หรืออุบัติเหตุที่น่าสนใจ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในอำเภอที่มีความเสี่ยงระดับสีแดงและสีส้ม 

  นอกจากนี้ ให้กำชับให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

ตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง รวมไปถึงการดำเนินด่านชุมชนอย่างเข้มแข็งกับอำเภอกลุ่มเสี่ยง ที่มีสถิติการ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง ในส่วนของการกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น

การไม่จำหน่ายให้เยาวชน ไม่จำหน่ายให้ผู้ที่มึนเมาจนครองสติไม่ได้ การจำหน่ายนอกเวลาที่กำหนด และการจำหน่ายในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆ จะร่วมกันรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยจะส่งเสริม

ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ตั้งเป้าลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

ผู้ถูกดำเนินคดีดื่มสุราแล้วขับขี่ และผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ขณะเดียวกันจะกำหนดพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย 

ทั้งบริเวณจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ และพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ของจังหวัด ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2562 13:46:55 น. (view: 1907)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง