News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ รายงานผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมสั่งงดบริหารจัดการเชื้อเพลิงทุกพื้นที่

  จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ พร้อมสั่งงดบริหารจัดการเชื้อเพลิงทุกพื้นที่ 7 วัน ตั้งแต่ 15 มีนาคม นี้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันสะสมในพื้นที่ วันนี้ (15 มี.ค. 64) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากทั้ง 25 อำเภอ ร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานและการการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยที่ประชุมได้รายงานผลการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่ามีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 3,041 จุด เมื่อเทียบกับสถิติปีที่ผ่านมาพบว่าลดลงไปร้อยละ 39.08 โดยพื้นที่ที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า ตามลำดับ ส่วนค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พบว่าอยู่ระหว่าง 17-98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี ถึง เริ่มมีผลต่อสุขภาพ  ด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สามารถเก็บใบไม้แห้งจากพื้นที่ป่า นำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง และจัดเก็บเพื่อทำปุ๋ยแล้วกว่า 5,000 ตัน โดยในเขตพื้นที่อำเภอโซนใต้ได้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไปเรียบร้อยแล้ว และในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนจะเป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตอำเภอโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีการสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมากจนอยู่ในระดับที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น มีสาเหตุจากทิศทางลมที่พัดจากทางทิศตะวันตก พัดพาเอาหมอกควันข้ามแดนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา ประกอบกับสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแอ่งกระทะและสภาพอากาศที่ยกตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ไม่สามารถระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กออกไปนอกพื้นที่ได้ จึงก่อให้เกิดฝุ่นละอองสะสมเป็นจำนวนมาก โดยจากการพยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่าในระยะต่อไปจะมีแนวโน้มการระบายอากาศที่ดีขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าแจ้งเตือนและดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มาก ทั้งนี้ทางศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งทุกพื้นที่งดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในห้วงเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป เพื่อลดปริมาณฝุ่นควันในอากาศ

เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2564 17:21:04 น. (view: 939)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง