News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก 15 ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ใน  9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน หวังให้ลดการเผาในพื้นที่  

 

พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า  กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงจัดชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก 15 ชุดปฏิบัติการใน  9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้ลดการเผาในพื้นที่  รวมไปถึงจัดกำลังชุดลาดตระเวนร่วมกับหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช กรมป่าไม้ ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นในการเฝ้าระวังบุคคลที่เข้าไปหาของป่าเพื่อไม่ให้เผาป่า ตลอดจนแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควันตามข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 3  โดยที่ผ่านมากองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือจังหวัดในการประกาศงดเผาในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564 (รวม 31 วัน) ซึ่งปัจจุบันยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่หลายจุด 

   ทั้งนี้ปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือตอนบนวันนี้มีผลกระทบกับประชาชน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยภาพรวมภาคเหนือมีค่า PM ๒.๕  ระหว่าง  42  – 179   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร,  ค่า PM  ๑๐  ระหว่าง  68 – 243 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  และค่า AQI  ระหว่าง  63 –  289   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   ซึ่งจากการตรวจสอบสาเหตุพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานพบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดการจุดไฟหาของป่า, การเผาเศษวัชพืช และการเผาเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร 

เช้าวันนี้เกิดจุดความร้อนในภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 135 จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน  80 จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 50  จุด โดยพบจุดความร้อนสูงสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 65 จุด  จังหวัดเชียงใหม่ 40 จุด

เขียนเมื่อ 18 มีนาคม 2564 12:52:38 น. (view: 941)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง