News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

FM100 มช. จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกเล็กนครเชียงใหม่ ก่อนตัดสินใจเข้าคูหาเลือกตั้ง

 

นางสาวรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564โดยประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ดังนั้น สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะสื่อมวลชนที่มีผู้ติดตามรับฟังคือประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการเวทีแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อให้ผู้ติดตามรับฟังสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนฯ ได้รับทราบถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ อันจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการเลือกตั้งต่อไป ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องสโลป คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 09.00 -11.00 น.และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์www.fm100cmu.com ทางคลื่นวิทยุ fm100 MHz และเพจเฟซบุ๊กของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน “fm100เสียงสื่อสารมวลชน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนรับทราบนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ต่อไป

เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2564 10:04:58 น. (view: 941)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง