News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สสจ.เชียงใหม่ ย้ำวัคซีนโควิด-19 ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน พร้อมเผยแนวทางการจัดสรรวัคซีนในห้วงเดือนเมษายนนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 ว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19  ในรอบแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้วางไว้  โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  - 31 มีนาคม 2564 ฉีดวัคซีนไปแล้ว 3,520 โดส จำนวน 1,760 ราย โดยได้รับวัคซีนครบ  2 เข็มแล้ว 

ทั้งนี้ ผู้ที่รับวัคซีนเข็มแรกแล้วขอให้ไปรับวัคซีนเข็มที่ 2 ตามนัด เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ โดยวัคซีนจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต แต่ยังมีโอกาสติดเชื้อได้ หากประมาทและการ์ดตก ดังนั้นผู้ที่รับวัคซีนแล้วขอให้คงการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ลดความแออัด และล้างมือบ่อยๆ

สำหรับวัคซีนโควิด-19 ล็อตใหม่ล่าสุดในช่วงเดือนเมษายน  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับสนับสนุน จำนวน 20,000 โด๊ส( 10,000 ราย)  ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้วางแผนจัดสรรวัคซีนโควิด-19  โดยพิจารณาจากกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 5,400 ราย , อสม. จำนวน 2,000 ราย , บุคคลที่มีโรคประจำตัว จำนวน 2,000 ราย  , เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 300 ราย , ผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยว จำนวน 300 ราย  โดยพิจารณาตามพื้นที่เสี่ยง แบ่งเป็น เขตเมือง(50%) , ชายแดน(20%) , ทั่วไป(30%)  

โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีคำสั่งในแต่ละพื้นที่สำรวจรายชื่อ จำนวนผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน พร้อมส่งรายชื่อมาให้จังหวัด เพื่อจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้แต่ละพื้นที่ เพื่อดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม  ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันว่าประเทศไทยจะได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ที่จะสร้างความอุ่นใจได้ในการผ่อนคลายมาตรการในระยะต่อไป และเมื่อวัคซีนทยอยส่งมอบให้ไทยมากขึ้นตั้งแต่ มิ.ย. นี้ ไทยก็จะฉีดวัคซีนในทุกกลุ่ม ตามแผนการดำเนินงานของกรมควบคุมโรคที่ทยอยฉีดตามกลุ่มประชากรที่วางแผนไว้  

เขียนเมื่อ 29 มีนาคม 2564 14:48:27 น. (view: 937)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง