News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ให้กับกลุ่มพนักงานลูกจ้างที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ให้กับกลุ่มพนักงานลูกจ้างที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยได้รับการสนับสนุนรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ ร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ที่นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน มาให้บริการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานสายการบิน ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการทำงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีผู้มารับการตรวจคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น 263 คน

ทั้งนี้รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเป็นรถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1-12 ทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงเดือน กรกฎาคม 2563 เสริมความพร้อมการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนเชิงรุก เช่น ในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ  

เขียนเมื่อ 26 เมษายน 2564 17:37:11 น. (view: 86)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง