News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อลดลง พร้อมเตรียมยกระดับการควบคุมโรคโควิด-19 ตามมาตรการของ ศบค. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พร้อมกันนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ ร่วมวางแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อในเรือนจำกลางเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงจากวานนี้ 68 ราย พร้อมเตรียมการยกระดับการควบคุมโรคโควิด-19 ตามมาตรการของ ศบค. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พร้อมกันนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ ร่วมวางแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อในเรือนจำกลางเชียงใหม่วันที่​ 29 เม.ย. 64​ ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ในวันนี้ ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่า อยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  หรือพื้นที่สีแดงเข้ม ที่มีอยู่รวม 6 จังหวัด พร้อมทั้งมีการยกระดับมาตรการต่างๆขึ้นหลายมาตรการ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการพิจารณาปรับมาตรการต่างๆให้มีความสอดคล้องกับประกาศของ ศบค. เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันควบคุมโรคในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนถือปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยแพทย์ทหารบก และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จากการประสานงานของสมาชิกวุฒิสภา  เพื่อประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทางการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ และโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำกลาง อำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามในเรือนจำ หรือที่เรียกว่า Bubble and Seal โดยได้รับคำแนะนำ จากทางกระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้าน ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในวันนี้ (29 เม.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 68 ราย ลดลง จากเมื่อวานนี้ รวมยอดผู้ติดเชื้อเฉพาะการระบาดระลอกเดือนเมษายน สะสม 3,516 ราย รักษาหายแล้ว 1,534 ราย และยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 1,980 ราย เสียชีวิต 2 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในเรือนจำกลางเชียงใหม่ มีจำนวน 189 ราย ทั้งหมดรักษาตัวอยู่ในเรือนจำ ภายใต้การควบคุมโรคด้วยระบบ Bubble and Seal ซึ่งการรักษาในระบบนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic เพื่อเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบและเข้าใจอีกครั้งสำหรับผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในวันนี้ แยกเป็นผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,576 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 216 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 86 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 15 ราย ขอยืนยันว่า ขณะนี้เตียงที่รองรับผู้ป่วยยังมีเพียงพอสำหรับทุกระดับ

ในส่วนของการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พบผู้ติดเชื้อลดลงเหลือร้อยละ 2.44 ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยใหม่ของจังหวัดที่ลดลง ด้านความเสี่ยงของผู้ติดเชื้อ พบว่าการสัมผัสในครอบครัวยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ร้อยละ 21.3  จากเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีเพียง ร้อยละ 10 ส่วนการสัมผัสในชุมชนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และพบว่าพบผู้ที่มีประวัติการสัมผัสไม่ชัดเจน ไม่สามารถระบุแหล่งรับเชื้อจำนวนมากขึ้นสำหรับการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจที่บ้านผู้สูงอายุธรรมปกรณ์ และวัดดอนจั่น แห่งละ 150 - 200 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนคลัสเตอร์สำคัญของจังหวัด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย จากคลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นมารดาและพี่ของเด็กที่ป่วย 2 ราย ทั้งนี้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะครบกำหนดที่จะตรวจครั้งที่ 2 ในวันพรุ่งนี้ จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้านการฉีดวัคซีนในรอบเดือนมิถุนายน 2564 รัฐบาลกำหนดให้ฉีดวัคซีนให้กับคนไทยทั้งประเทศในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง โดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน Line หมอพร้อม หากไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือแจ้ง  อสม.ในพื้นที่ใกล้บ้าน และจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี เริ่มลงทะเบียนผ่าน Line หมอพร้อมได้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 และจะเริ่มรับการฉีดได้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไปนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ฝากไปถึงสถานประกอบการ กิจการต่างๆ ให้เตรียมปฏิบัติตามมาตรการที่จะยกระดับเพิ่มขึ้น ของ ศบค. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม และขอความร่วมมือผู้ติดเชื้อ โควิด ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้อื่น ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่จะดูแลผู้ที่อยู่ภายในโรงพยาบาลสนามทุกคนอย่างดีที่สุด 

เขียนเมื่อ 29 เมษายน 2564 21:50:42 น. (view: 875)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง