News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

มช.เตรียมพร้อมรองรับการฉีดวัคซีน

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เข็มที่2) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ และด้านสถานที่ เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนของภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 7 มิถุนายน เป็นต้นไป (อายุเกิน 60 ปี หรือมีโรคเสี่ยง 7 กลุ่มโรค ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่ลงทะเบียนหมอพร้อม และเลือกฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะพยาบาลศาสตร์ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดและระบบการติดตามการบริการในแต่ละขั้นตอน ทำให้สามารถควบคุมขั้นตอนในการฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และคณะฯส่วนงานต่างๆ มาร่วมเป็นจิตอาสา ในการดำเนินการ เพื่อให้การวัคซีนของภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการบริการ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกตลอดการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.

.

.

ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับทุกท่านที่ลงทะเบียนหมอพร้อม และเลือกฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไว้ โดยท่านจะได้รับ SMS ยืนยันวันและเวลาการเข้ารับการบริการจากทาง รพ.ก่อนถึงวันนัด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเวลา 08.00-13.00 น.

.

โดยมีแนวทางที่กำหนดโดยจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

.

- ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่มี อายุ 60 ปี ขึ้นไป

จะได้รับวัคซีนของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์

.

- ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่มี อายุต่ำกว่า 60 ปี

จะได้รับวัคซีนของบริษัทซิโนแวค (Sinovac)

2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-934900 - 1( ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.00 น.)

เขียนเมื่อ 06 มิถุนายน 2564 12:56:34 น. (view: 95)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง