News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน แนะปฏิบัติตามมาตรการ 3 เก็บ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อป้องกัน 3 โรคย้ำผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหากมีอาการไข้สูง หลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเอง และห้ามใช้ยากลุ่ม NSAID เพราะอ

 วันนี้ (8 มิ.ย. 64) นายแพทย์สุรเชษฐ์ อรุโณทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ของ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่มีผู้ป่วยจำนวนมากในทุกปี ซึ่งจะมากที่สุดในช่วงฤดูฝน และจะลดน้อยลงในช่วงฤดูหนาว โดยจากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2564 พบว่าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองลงมาคือจังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงอายุ ซึ่งอาการหลัก ๆ จะมีไข้สูง และมีผื่นแดง แต่สามารถป้องกันได้ผ่านมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งมาตรการ 3 เก็บดังกล่าว จะช่วยป้องกันได้ถึง 3 โรค คือโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยาทั้งนี้ หากประชาชนมีอาการป่วย เช่นมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร ปวดท้อง ซึ่งอาจมีลักษณะคล้ายกันหลายโรค ทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก และโรคโควิด-19 จึงขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากมีอาการไข้สูง ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเอง หากจำเป็นให้ใช้ยาพาราเซตามอน โดยห้ามใช้ยากลุ่ม NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug) เช่น ยาแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟน เพราะอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น และหากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

เขียนเมื่อ 08 มิถุนายน 2564 17:33:03 น. (view: 934)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง