News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ส่งผู้ป่วยโควิด-19 รักษาหายแล้ว 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน พร้อมปิดทำความสะอาดฆ่าเชื้อส่งคืนพื้นที่ต่อไป 

  จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 รักษาหายแล้ว 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน พร้อมเตรียมทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ ก่อนส่งคืนพื้นที่ให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ต่อไป

          วันนี้ (9 มิ.ย. 64) ที่ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่วาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดวิกฤตการระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จนต้องเปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ เพื่อรับผู้ติดเชื้อเข้าพักรักษาตัวมาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 โดยได้ทำการดูแลรักษาผู้ป่วยกว่า 2,500 รายต่อเนื่องมาตามลำดับนั้น  ในวันนี้ทางโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ ได้ส่งออกผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว กลับบ้านจำนวน 2 รายสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าในวันที่ 15 มิถุนายน จะมีการถอนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมด เพื่อกลับไปให้บริการตามโรงพยาบาลที่สังกัดตามเดิม แต่ทั้งนี้จะยังคงสภาพโรงพยาบาลสนามไว้ทั้งหมด จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เนื่องจากในช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 จากนั้นจะได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เก็บอุปกรณ์ทั้งหมด และส่งคืนพื้นที่ให้แก่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เพื่อใช้งานตามปกติต่อไปอย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จะทำการส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีระบบการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีกว่า 100 เตียงในจังหวัดเชียงใหม่ และหากเกิดการระบาดที่รุนแรงขึ้นอีก ทางโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่จะสามารถเรียกทีมงานของ โรงพยาบาลสนามทั้งหมดกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดำเนินงานเดิมได้ภายใน 1-2 วัน    สำหรับสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาค ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภค-บริโภคต่าง ๆ จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ จะมีการจัดทำบัญชีวัสดุการเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ในภารกิจอื่น และบางส่วนจะส่งต่อไปใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ขณะที่น้ำดื่มซึ่งได้รับการบริจาคเป็นจำนวนมากนั้น จะนำไปบริการให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ตามศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป  นายแพทย์อำพร กล่าวต่อว่า รู้สึกดีใจที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามทุกแห่งอย่างเต็มที่ และได้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่จนหายเป็นปกติ และสามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติได้ ถือเป็นการปฏิบัติงานที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ขอยืนยันว่าผู้ป่วยที่ถูกส่งออกจากโรงพยาบาลสนามทุกคน เป็นผู้ที่หายและมีภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แล้ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตและทำงานได้ตามปกติ /////////////////////

เขียนเมื่อ 09 มิถุนายน 2564 16:23:20 น. (view: 1836)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง