News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผ่อนผันเปิดหมู่บ้านบวกจั่น ตำบลโป่งแยง ในวันพรุ่งนี้ หลังไม่พบการระบาดในพื้นที่แล้ว

 จังหวัดเชียงใหม่ ผ่อนผันการเปิดหมู่บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม ในวันพรุ่งนี้ ภายหลังจากการสอบสวนโรคไม่พบการระบาดของโควิด-19 แล้ว แต่ยังงดการทำกิจกรรมรวมกลุ่ม และงดเดินทางเข้า - ออก โดยไม่มีเหตุจำเป็น วันนี้ (20 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติออกคำสั่งที่ 86/2564 ผ่อนผันการเปิดหมู่บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม ภายหลังจากการสอบสวนโรคไม่พบการระบาดของโควิด-19 แล้ว ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างไรก็ตาม ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม งดทำกิจกรรมรวมกลุ่ม งดการเดินทางเข้า-ออก โดยไม่มีเหตุจำเป็น และรักษามาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ริม ดำเนินการจัดระเบียบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง โดยเฉพาะผู้ขับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (21 ก.ค. 64) เป็นต้นไป

เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 19:55:41 น. (view: 1836)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง