News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

พบคลัสเตอร์พนักงานขับรถขนส่ง อำเภอฝาง อีก 1 คลัสเตอร์ สั่งกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง ห้ามเคลื่อนย้ายเข้า-ออก บ้านสันแมงงูน

จังหวัดเชียงใหม่ พบคลัสเตอร์พนักงานขับรถขนส่ง อำเภอฝาง เพิ่มอีก 1 คลัสเตอร์ มีผู้ติดเชื้อแล้ว 12 ราย สั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ปิดโรงแว๊กส้ม และห้ามการเคลื่อนย้ายเข้า-ออก บ้านสันแมงงูน เน้นย้ำ คำสั่งที่ 84/2564 ห้ามการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มตลอด 24 ชั่วโมงวันนี้ (20 ก.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 47 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็น 4,837 ราย รักษาหายแล้ว 4,216 ราย ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 579 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 273 ราย โรงพยาบาลรัฐ 204 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 100 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 2 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรคอีก 15 ราย โดยในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ 27 ราย ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 442 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 105 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 28 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 4 รายการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสหรือผู้เสี่ยงสูง เมื่อวานนี้ (20 ก.ค. 64) ตรวจไป 2,917 ราย พบผู้มีผลบวก 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.54 ส่วนอีก 2 ราย เป็นผู้ที่ตรวจพบเชื้อจากต่างจังหวัด และขอเข้ามารับการรักษาตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงยังคงพบการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนจำนวนสูง ส่วนการติดเชื้อที่สัมผัสจากต่างจังหวัด ในครอบครัว และในสถานที่ทำงาน ยังคงพบเช่นเดิมในทุกวันด้านการตรวจคัดกรองกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือยังฉีดไม่ครบนั้น เมื่อวานนี้ (19 ก.ค. 64) ตรวจไปทั้งหมด 197 ราย พบผู้มีผลบวกเฉพาะที่สนามบินจำนวน 1 ราย ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุก ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอ ได้ลงตรวจคัดกรองในหลายพื้นที่ และพบผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่ง โดยเมื่อวานนี้ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้นำรถพระราชทานชีวนิรภัย ลงตรวจคัดกรองที่ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทองด้วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 47 ราย วันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 35 ราย ซึ่งมาจากคลัสเตอร์โป่งแยง 2 ราย คลัสเตอร์แม่สอย 9 ราย คลัสเตอร์ขุนแปะศรีจอมทอง 1 ราย โกดังขนมปังสันกำแพง 1 ราย คลัสเตอร์พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 2 ราย จากบริษัทกฤษฎาขนส่ง สันป่าตอง 1 ราย อำเภอสันป่าตอง 3 ราย ครอบครัวเทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง 6 ราย ครอบครัวพนักงานขับรถ สันป่าตอง 2 ราย สัมผัสผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 3 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 3 ราย ทั้งนี้มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในสถานปฏิบัติธรรม ตำบลหนองหอย ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 12 ราย เป็นการนำเชื้อเข้ามาจากต่างจังหวัด ซึ่งหลัก ๆ มาจากกรุงเทพมหานคร 5 ราย ปทุมธานี 6 ราย และระยอง 1 รายสำหรับคลัสเตอร์ตำบลแม่สอย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 61 ราย พบในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเก็บลำไย รวมทั้งเจ้าของร้านในชุมชนที่ขายของในหมู่บ้านซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ส่วนคลัสเตอร์โกดังขนมปังฟาร์มเฮาส์ อำเภอสันกำแพง ในวันนี้ได้ทำการตรวจครั้งที่ 2 ก่อนครบการกักตัว 14 วัน ซึ่งผลจะออกครบทุกคนในวันพรุ่งนี้ วันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก 1 คลัสเตอร์ คือคลัสเตอร์ของพนักงานขับรถขนส่ง อำเภอฝาง ได้แพร่กระจายเชื้อไปยังคนในครอบครัว และเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 12 ราย ได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงกว่า 400 ราย ซึ่งจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ พร้อมสั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ปิดโรงงานแว๊กส้ม และประกาศให้บ้านสันแมงงูน เป็นพื้นที่ห้ามเคลื่อนย้ายเข้า-ออกด้าน นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ที่ 84/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด -19 แบบบูรณาการ ซึ่งได้เผยแพร่ไปเมื่อวานนี้ว่า ร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่ม ให้นั่งบริโภคในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. หลังจากนั้น สามารถซื้อกลับไปบริโภคได้ ทั้งนี้ ห้ามการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับร้านที่มีใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถจำหน่ายได้ใน 2 ช่วงเวลา คือ 11.00-14.00 น. และ 17.00-21.00 น. เท่านั้น

เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 21:29:57 น. (view: 1850)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง