News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ร้านอาหารนั่งกินได้ถึง 5 ทุ่ม หลังจากนั้นหิ้วไปกินที่อื่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามดื่มในร้านอาหารตลอดเวลา ผู้มาจากพื้นที่สีแดงเข้มจะผ่อนผันไม่ swab ไม่กักตัว ต้องได้รับวัคซีนครบตามประกาศฯ เชียงใหม่

ร้านอาหารนั่งกินได้ถึง 5 ทุ่ม หลังจากนั้นหิ้วไปกินที่อื่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามดื่มในร้านอาหารตลอดเวลา ผู้มาจากพื้นที่สีแดงเข้มจะผ่อนผันไม่ swab ไม่กักตัว ต้องได้รับวัคซีนครบตามประกาศฯ เชียงใหม่ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 64 ที่ผ่านมาว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 17 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการอธิบายความคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 81/2564 และคำสั่งที่ 84/2564 โดยประกาศฯ ฉบับที่ 17 ได้ยกเลิกประกาศฯ ฉบับที่ 14 และฉบับที่ 15 ด้วยทั้งนี้ในประกาศฯ ฉบับที่ 17 ระบุว่า การกักตัว (Quarantine) ของผู้ที่เดินทางมาในจังหวัดเชียงใหม่จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 81/2564 นั้น ให้หมายถึง กักตัว ณ สถานที่พักอาศัย หรือ Home Quarantine, สถานกักกันโรคของรัฐ หรือ Local Quarantine ให้หมายรวมถึง โรงแรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ซึ่งกรณีที่ต้องการกักตัวในโรงแรม ผู้กักตัวจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองสำหรับการขอผ่อนผันที่จะไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด- 19 หรือ การ swab และกักตัว ของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสุดและเข้มงวด ผู้ที่จะได้รับการผ่อนผัน จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามจำนวนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดไว้ เท่านั้น ประกอบด้วย วัคซีน Sinovac จำนวน 2 เข็ม , Sino Pharm จำนวน 2 เข็ม , Moderna จำนวน 2 เข็ม , Pfizer จำนวน 2 เข็ม ส่วน Johnson & Johnson และ AstraZeneca จะต้องฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันในส่วนของ ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ตามคำสั่งฯ ที่ 84/2564 ร้านอาหารฯ สามารถบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ ไม่เกินเวลา 23.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้นยังสามารถจำหน่ายได้ แต่ให้นำไปบริโภคที่อื่น ทั้งนี้ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการส่วน ร้านที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น.และเวลา 17.00-21.00 น. เท่านั้น

เขียนเมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 11:36:26 น. (view: 116)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง