News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สนามบินเชียงใหม่เดินหน้าพัฒนารองรับบริการผู้โดยสารให้ได้ 20 ล้านคน/ปี ในปี 2574 ระหว่างรอแห่งที่ 2 เฟสแรกควัก 1.5 หมื่นล้านรองรับถึงปี 2568 ให้ได้ 16.5 ล้านคนต่อปี

เขียงใหม่ 13 ธ.ค.- ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทท่าอากาศยานไทย โดยท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ตามแผนแม่บท ระยะที่ 1 (2561-2565) เพื่อยกระดับการให้บริการ การอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว จากสภาพปัจจุบันที่เริ่มประสบปัญหาความแออัดมีปริมาณการจราจรหนาแน่นและมีผู้ใช้บริการเกินศักยภาพที่จะรองรับได้ ซึ่งนาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ที่ปรึกษา 10 และรักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่กล่าวว่า ตามแผนระยะที่ 1 จะรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี 2568 ราว 16.5 ล้านคนต่อปี ซึ่งปัจจุบันเกิน 10 ล้านคนแล้วในขณะที่ศักยภาพรับได้เพียงกว่า 8 ล้านคน โดยจะมีการสร้างอาคารผู้โดยสารและอาคารจอดรถเพิ่ม มูลค่าโครงการกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ส่วนระยะที่ 2 (2564-2568) จะสามารถรองรับได้ถึงปี 2574 ผู้โดยสารราว 20 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะรองรับการขยายตัวระหว่างที่รอสนามบินแห่งที่ 2 ต่อไป ส่วนงบประมาณระยะที่สองก็ต้องรอการประเมินต่อไปซึ่งก็ไม่น่าจะต่างกันมาก   

เขียนเมื่อ 13 ธันวาคม 2561 14:29:29 น. (view: 3001)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง