News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน (CMU – Chiang Mai Marathon Virtual Run ครั้งที่ 2)”

            สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน (CMU – Chiang Mai Marathon Virtual Run ครั้งที่ 2)” เพื่อนำรายได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของทุกคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่            ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันฯ กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 CMU - Chiang Mai Marathon จึงได้ปรับรูปแบบการจัดงานเป็นการวิ่งแบบ Virtual Run ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างอบอุ่นในกลุ่มนักวิ่ง กลุ่มผู้รักสุขภาพ กลุ่มผู้อาวุโส และกลุ่มผู้เริ่มต้นออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมถึงบรรเทาความทุกข์ยาก ของชุมชนและสังคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อนํารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีร่างกายแข็งแรงและสุขภาพที่ดี และในปีนี้ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน CMU - Chiang Mai Marathon จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะจัดงาน Virtual Run ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด Stay Healthy Stay Safe สุขภาพดี ปลอดภัย อยู่ไหนก็วิ่งได้ โดยการแข่งขัน CMU - Chiang Mai Marathon Virtual Run ครั้งที่ 2 แบ่งการวิ่งเป็น 3 ประเภท 3 ระยะทาง ได้แก่ ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร, ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร และประเภทฟูลมาราธอน ระยะทาง 42.195กิโลเมตร พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวการวิ่งระยะใหม่ครั้งแรก ไอออนฮาร์ทมาราธอน (Iron Heart Marathon) ที่สามารถวิ่ง ว่ายน้ำ หรือปั่นจักรยาน ตามระยะที่กำหนด หรือวิ่งและปั่นจักรยานบนอุปกรณ์จนครบระยะเทียบเท่าวิ่ง 123 กิโลเมตร เพื่อรับของรางวัลพิเศษ

  สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระยะไอออนฮาร์ทจะมีการคำนวณเทียบระยะของกิจกรรมการวิ่ง ปั่นจักรยาน และการว่ายน้ำ เช่น เครื่องวิ่งสายพาน ด้วยระยะ 1.15 กิโลเมตร เทียบเท่ากับการวิ่งจริงด้วยระยะ 1 กิโลเมตร โดยจะถือว่าได้คะแนน 1 คะแนน เครื่องวิ่งสายพาน (Zwift Run) ด้วยระยะ 1.1 กิโลเมตร เทียบเท่ากับการวิ่งจริงด้วยระยะ 1 กิโลเมตร ได้คะแนน 1 คะแนน ว่ายน้ำ ด้วยระยะ 300 เมตร เทียบเท่ากับการวิ่งจริงด้วยระยะ 1 กิโลเมตร โดยจะถือว่าได้คะแนน 1 คะแนน ปั่นจักรยาน (Outdoor) ด้วยระยะ 3 กิโลเมตร เทียบเท่ากับการวิ่งจริงด้วยระยะ 1 กิโลเมตร ได้คะแนน 1 คะแนน เป็นต้น            โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเภทนี้จะต้องส่งผลเทียบเท่าเป็นระยะวิ่งจริงไม่น้อยกว่า 123 กิโลเมตร หรือ 123 คะแนน จึงจะได้รับการประมวลผลจัดอันดับ

            ทั้งนี้ การส่งผลการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งผลการแข่งขันแต่ละประเภทได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ที่แอปพลิเคชัน RUN Hub NextVR หรือเว็บไซต์ https://nextvr.run-hub.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 เท่านั้น การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน CMU - Chiang Mai Marathon Virtual Run ครั้งที่ 2 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.cmu-marathon.com ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 20 กันยายน 2564

เขียนเมื่อ 08 กันยายน 2564 14:44:35 น. (view: 1839)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง