News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมอีก 26,200 โดส ย้ำทุกหน่วยฉีดฯ เร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 ให้ได้เกิน 70% พร้อมสำรวจกลุ่มเปราะบางเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม จาก พอ.สว. ให้สามารถฉีดได้ทันทีเมื่อได้รับวัคซีน

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมอีก 26,200 โดส ย้ำทุกหน่วยฉีดฯ เร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 ให้ได้เกิน 70% พร้อมสำรวจกลุ่มเปราะบางเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม จาก พอ.สว. ให้สามารถฉีดได้ทันทีเมื่อได้รับวัคซีน วันนี้ (9 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่  นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือ แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่  โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์ฉีดวัคซีน ทั้ง 25 อำเภอ เร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ขึ้นไป อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 70 

 

 พร้อมกันนี้ขอให้ศูนย์ฉีดวัคซีนทุกแห่งเร่งสำรวจและจัดแผนการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบจากมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เพื่อจะสามารถเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนได้ทันทีเมื่อวัคซีนมาถึง สำหรับความคืบหน้าในการจัดสรรวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ (9 ก.ย. 64) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคเข้ามาเพิ่มเติมอีก 26,200 โดส ซึ่งจะมีการจัดสรรให้กับหน่วยฉีดฯ ต่างๆ เพื่อเร่งฉีดให้กับกลุ่ม 608 และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านระบบก๋ำแปงเวียง โดยจะได้นำวัคซีนจำนวนนี้ใช้สำหรับฉีดให้กับประชาชนทั้งเข็มแรก และเข็มที่ 2 ตามที่ได้นัดหมายไว้  ด้านศูนย์ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรด่านหน้าในจังหวัดเชียงใหม่ว่ามีความก้าวหน้าตามแผนที่วางไว้ พร้อมกันนี้ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้จัดหน่วยฉีดเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านธรรมปกรณ์ จำนวน 103 ราาย ตามเป้าหมายการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่  สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลสวนปรุงซึ่งได้รับนโยบายให้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 มาจากต่างจังหวัดนั้น ขณะนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว 195 ราย และดำเนินการฉีดไปแล้ว 52 ราย นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลสวนปรุงได้มีการจัดหน่วยฉีดเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่เด็กพิเศษ ที่มีอายุเกิน 18 ปี ตามโรงเรียนต่างๆ 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ และโรงเรียนสอนคนตาบอดในพระบรมราชินูปถัมภ์ แล้ว จำนวน 67 คน

เขียนเมื่อ 09 กันยายน 2564 16:01:06 น. (view: 1835)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง