News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อส่วนมากเป็นการสัมผัสในครอบครัว 

  จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 ราย ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อส่วนมากเป็นการสัมผัสในครอบครัว พร้อมเฝ้าระวังการติดเชื้อในอีก 3 ครอบครัว ที่ ตำบลต้นเปา , ครอบครัวหมู่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง และครอบครัวหมู่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เนื่องจากยังมีการติดเชื้อต่อเนื่อง วันนี้ (11 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า เมื่อวานนี้ (10 ก.ย. 64) มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัส ทั้งหมด 2,410 ราย พบผู้มีผลบวก 33 ราย ส่วนปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อพบว่าการสัมผัสในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนการติดเชื้อจากการสัมผัสในที่ทำงานและในชุมชนมีสัดส่วนที่ลดลง    การตรวจคัดกรองเชิงรุก ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด เมื่อวานนี้ ที่ด่านสนามบินตรวจ 77 ราย รถไฟ 10 ราย สถานีขนส่งอาเขต 35 ราย รถยนต์ส่วนตัว 46 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย ที่สถานีขนส่งอาเขต ส่วนรถบรรทุกที่ด่านสารภี ตรวจ 61 ราย ด่านดอยเต่าตรวจ 18 ราย และด่านตรวจอำเภอฮอด ตรวจ 21 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย ที่ด่านสารภี  การตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง โดยทีมควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจที่ ห้างโลตัส สี่แยกรวมโชค 198 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล เฉพาะโซนชั้น 2 จำนวน 98 ราย พบผู้มีผลบวก 2 ราย ทีมควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว ลงพื้นที่ตรวจ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง 399 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย ส่วนทีมควบคุมโรคอำเภออมก๋อย ตรวจหย่อมบ้านใกล้เคียงกับหย่อมบ้านปิพอ ตำบลแม่ตื่น ตรวจ ATK 220 ราย พบมีผลบวก 1 ราย และอยู่ระหว่างการตรวจยืนยัน   สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 33 ราย มีดังนี้ ผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางจากต่างจังหวัด 11 ราย มาจากกรุงเทพฯ 6 ราย สมุทรสาคร 2 ราย กำแพงเพชร ตาก และสงขลา จังหวัดละ 1 ราย ส่วนของผู้ติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย มาจากคลัสเตอร์ต่างๆในจังหวัด ประกอบด้วย คลัสเตอร์ บริษัท CM Frozen Food วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ทำให้มียอดสะสม 45 ราย โดย 1 รายวันนี้ เป็นแผนกผลิต ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัวพนักงาน 4 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอแม่แตง พบระหว่างการกักตัว และผู้สัมผัสในชุมชน 1 ราย , คลัสเตอร์หย่อมบ้านปิพอ หมู่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย มียอดรวมสะสม 39 ราย โดยทั้ง 2 รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเดิมจากหย่อมบ้านปิพอ จากการตรวจครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากลุ่มเสี่ยงสูงและต่ำเพิ่ม , คลัสเตอร์หมู่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ยอดรวมสะสม 21 ราย โดย CM 7333 เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงสูง ที่มารับเงินคืนค่าเทอมกับผู้ปกครอง แล้วมาสัมผัสกัน ตรวจพบระหว่างการกักตัว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากลุ่มเสี่ยงสูงและต่ำเพิ่ม , คลัสเตอร์หมู่ 8 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 20 ราย โดย CM 7335 เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว พบจากการตรวจซ้ำในการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม ส่วนการติดเชื้อในร้านแว่นท็อปเจริญ สาขาโลตัสรวมโชค วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 8 ราย โดย CM 7318 เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านเสี่ยงสูง ถูกติดตามให้มาตรวจ และ CM 7321 เป็นพนักงานขายเสื้อผ้า ตั้งบูธหน้าร้าน KFC มีประวัติสัมผัสกับพนักงานร้านแว่น อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากลุ่มเสี่ยงสูงและต่ำเพิ่ม และการติดเชื้อที่ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล วันนี้พบเพิ่ม 2 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อ 7 ราย โดย CM 7320 เป็นแม่บ้าน PCS ที่ทำงานทีมเดียวกันกับที่ผู้ที่มีผลบวกไปก่อนหน้า พบระหว่างกักตัว ส่วน CM 7319 เป็นพนักงานเซ็นทรัล สาขาแอร์พอร์ต มาช่วยทำงานที่เซ็นทรัลเฟสติวัล และเมื่อวันที่ 4 กันยายน มีประวัติไปใช้ห้องน้ำที่ CM 7319 ทำความสะอาดประจำ วันนี้มีกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับทั้ง 2 รายแล้ว 20 ราย ขณะนี้ได้ตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลนครพิงค์ และกลุ่มเสี่ยงที่ผลลบได้สั่งให้กักตัว 14 วันแล้ว   นอกจากนี้ ยังมีการติดเชื้อในครอบครัวอีก 3 ครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวคนรับอาหารทะเลจากสมุทรสาครมาขาย อยู่ที่ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง พบผู้ติดเชื้ออีก 3 ราย , ครอบครัวหมู่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง พบผู้ติดเชื้ออีก 2 ราย โดยเป็นครอบครัวที่รับเชื้อมาจากโรงงานลำไย และครอบครัวหมู่ 8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อจากคนขายอาหารให้กับพนักงานเซ็นทรัลเฟสติวัล   

เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2564 19:53:06 น. (view: 1837)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง