News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ แจงจะได้รับวัคซีน Sinovac เพิ่มเติมภายในกลางสัปดาห์นี้ พร้อมให้ศูนย์ฉีดวัคซีนเร่งส่งแผนการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้ได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึง วันนี้ (13 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือ แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามการจัดทำแผนบริหารจัดการวัคซีนของศูนย์ฉีดฯ แต่ละอำเภอ และเร่งรัดศูนย์ฉีดฯที่ยังไม่ได้ส่งแผน เร่งดำเนินการจัดทำและส่งแผนโดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้รับการจัดสรรวัคซีนได้อย่างทั่วถึง และคาดว่าภายในกลางสัปดาห์นี้ทางจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการจัดสรรวัคซีน Sinovac มาเพิ่มอีก อย่างไรก็ตามทางศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ จะได้จัดสรรไปยังกลุ่มเป้าหมายของศูนย์ฉีดฯแต่ละอำเภอให้ครบตามเป้าหมายก่อน จากนั้นจะเป็นกลุ่มของบุคคลทั่วไป ทั้งนี้หากศูนย์ฉีดฯอำเภอใด ประสงค์ต้องการจะขอรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มให้จัดทำแผนและแจ้งมายังศูนย์บริหารการฉีดวัคซีนฯจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับการจัดสรรต่อไป พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินการของศูนย์บริหารฯ โดยศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอสันทราย ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีน การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่กลุ่ม 608 การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆถึงวัคซีนทางเลือก การให้คำแนะนำรับสิทธิ์ในเว็บกำแป๋งเวียง และการจัดชุดเคาะประตูบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป สำหรับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ขณะนี้ได้มีการเตรียมแผนการจัดสรรวัคซีนในเดือนกันยายนไว้แล้ว /////////////สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

13 กันยายน 2564

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2564 16:24:01 น. (view: 847)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง