News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้ม สามารถใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อได้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า ที่มีการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ วันนี้ (14 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 11 เรื่อง การกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นั้น เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้นำชุดตรวจโควิด ประเภท Antigen Test Kit หรือ ATK มาใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น จึงเห็นควรกำหนดให้กลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า สามารถใช้ผลการตรวจประเภท Antigen Test Kit (ATK) ได้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติเห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 36 เรื่อง  การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด–19 ในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า (เพิ่มเติม) โดยให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า ผู้ขับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตร และผู้ขับรถขนส่งสินค้าประเภทอาหารทะเลหรือผลไม้ ที่มีการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกๆ 7 วัน ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน หรือจุดตรวจโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ สามารถตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) ได้ จนกว่าสถานการณ์ของโรคจะสงบ**********

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

14 กันยายน 2564

เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2564 21:43:53 น. (view: 1861)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง