News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมจีนให้เยาวชนไทยด้วยกิจกรรม “The Belt and Road”

 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2564 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เด็กนักเรียนกำลังดูจอโทรทัศน์ ซึ่งครู ซู่ สีเจีย กำลังอธิบายให้เด็กๆฟังถึงสิ่งประดิษฐ์หยกจีนโบราณซึ่งเป็นรูปแบบของสวรรค์และนกต่างๆอันเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมจีน การเรียนการสอนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “The Belt and Road” ซึ่งเป็นการร่วมมือของสมาคมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนานาชาติของนครเซี่ยงไฮ้และสถานีโทรทัศน์ SITV ประจำนครเซี่ยงไฮ้โดยผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ที่ครูจีนและครูไทยร่วมกันสอนในชั้นเรียน เพื่อนำนักเรียนเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีน

ในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด การเดินทางท่องเที่ยวหากันเป็นไปอย่างยากลำบาก โครงการนี้จึงเป็นการสรา้งการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนในหมู่ยาวชนให้ยังคงเหนียวแน่นต่อไป ในการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนออกสู่สายตาชาวโลกนี้ ทางวิทยาลัยพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน ดำเนินงานโดย SITV ได้สร้างหลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนสำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับของสะสมในพิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้และพิพิธภัณฑ์อื่นในประเทศจีน

โดยกิจกรรมนี้ประสานงานโดยคุณเจียมรัตน์ รู้ธรรม Project maneger บ.แกปเปอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล ประจำประเทศไทย และดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ซึ่งได้นำร่องกิจกรรมนี้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอนมาแล้วเมื่อปีการศึกษา 2563รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ชุมชนคนข่าว FM100

เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2564 17:31:31 น. (view: 1922)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง