News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเผย ปีงบประมาณ 2564 สามารถสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ยึดยาบ้าได้กว่า 25 ล้านเม็ด เฮโรอีน 67 กิโลกรัม และไอซ์ 669 กิโลกรัม  โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผลการตรวจยึดยาบ้าและเฮโรอีนมากที่สุด

             พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า จากภารกิจในการป้องกันสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนของกองกำลังผาเมือง ที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับชายแดนไทย – เมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กองกำลังผาเมืองได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ  รวมทั้งการปิดล้อมตรวจค้น ตลอดจนการซุ่มโจมตีในพื้นที่ โดยในห้วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ตรวจพบการกระทำผิด จำนวน 435 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 533 คน กลุ่มขบวนการเสียชีวิต จำนวน 5 คน ตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 25 ล้านเม็ด เฮโรอีน 67 กิโลกรัม และไอซ์ 669 กิโลกรัม ซึ่งชายแดนจังหวัดเชียงใหม่สามารถตรวจยึดยาบ้าและเฮโรอีนได้มากที่สุด ในขณะที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายตรวจยึดไอซ์ได้มากที่สุด ในส่วนของการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ตรวจพบการกระทำผิด 175 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 624 คน, ผู้นำพา 56 คน นอกจากนี้ ยังได้นำกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย - เมียนมา (TBC ฝ่ายไทย) ในการอำนวยความสะดวกผลักดันบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กลับออกนอกราชอาณาจักร 2,559 คน และยังสามารถจับกุมคนไทยที่ลักลอบ เข้า - ออก ประเทศโดยผิดกฎหมายได้จำนวน 120 คน ขณะที่ปัจจุบันมีคดีของผู้นำพาฯ จำนวน 32 คดี คดีถึงที่สุด 18 คดี อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 คดี ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้การปราบปรามยาเสพติดภายในประเทศเมียนมาลดลงและถูกจำกัด  แต่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ยังคงมีความพยายามในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามายังประเทศไทยตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่สำคัญที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ในจังหวัดเชียงใหม่  คือ อำเภอเชียงดาว ฝาง และแม่อาย ในจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง แม่สาย และเวียงแก่น เพราะมีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นแนวยาว และมีช่องทางธรรมชาติที่สามารถลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาได้ ปัจจุบันโรงงานผลิตยาบ้าในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน มีผู้ผลิตอยู่ประมาณ 12 โรงงานที่อาจมีการเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆ เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม ทั้งนี้เชื่อว่ามีการผลิตยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นเพราะกระบวนการผลิตทำได้ง่ายกว่าเดิม และความต้องการในประเทศไม่ได้ลดน้อยลง แต่จากการเข้มงวดกวดขันของเจ้าหน้าที่ทำให้การลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยทำได้ยากขึ้น จำนวนยาบ้าที่จับกุมได้จึงน้อยลง ซึ่งตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทางกองกำลังผาเมืองได้มีการเสริมกำลังพลเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ติดมาจาดสถานบันเทิงวันจีวัน ในประเทศเมียนม่า มีการนำกำลังกองหนุนจากจากแนวหลัง เช่นจากจังหวัดน่าน เข้ามาช่วยตามแนวชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ 500 – 600 คน เพิ่มเติมจากกำลังพลที่ตรึงกำลังอยู่ตามแนวชายแดนเดินประมาณ 4,000 – 5,000 คน โดยในปีงบประมาณต่อไป ทางกองทัพบกได้เพิ่มกำลังพล 1 กองร้อย จำนวน 150 คน เข้ามาเสริมแนวชายแดนอำเภอแม่สาย ให้ดูแลเรื่องการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม จากความร่วมมือกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง สามารถลดการนำเข้ายาเสพติดตลอดจนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่จะเข้าสู่พื้นที่ตอนในได้สำเร็จ ตามเจตนารมณ์ของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้ปัญหายาเสพติดและการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้นลดลงและหมดไปจากภาคเหนือ

เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2564 21:31:24 น. (view: 1855)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง