News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมความพร้อมแผนการฉีดวัคซีน โควิด-19 เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายนนี้ 

 วันนี้ (17 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ประชุมร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหารือ แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการรายงานผลการดำเนินการฉีดวัคซีนของศูนย์ฉีดทุกแห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยพบว่า เมื่อวานนี้ (16 ก.ย. 64) จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการฉีดไปรวมกว่า 14,500 โดส ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ยังคงที่ ส่วนอำเภอที่มีการฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายขณะนี้คือ   50% ขึ้นไป ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม สันป่าตอง สันกำแพง สันทราย สารภี แม่วาง และอำเภอดอยหล่อ โดยที่ประชุมได้ขอให้อำเภอที่ยังมีการฉีดไม่ถึง 50% ให้เร่งรัดดำเนินการตามเป้าหมายโดยเร็ว หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ให้แจ้งมายังศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ เพื่อจะได้ช่วยเหลือและสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป  นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการหารือการจัดกิจกรรมใหญ่ เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2564  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนการฉีดวัคซีน โควิด-19 และรวมพลังนัดหมายประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้ 1 ล้านเข็ม พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายนนี้ เนื่องใน วันมหิดล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน” ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนที่จะนำมาฉีดในวันดังกล่าว จำนวน 29,600 โดส  ซึ่งจะกระจายไปยังศูนย์ฉีดฯที่เป็นศูนย์ฉีดหลักทั้งในเขตอำเภอรอบในและอำเภอรอบนอกอย่างทั่วถึง ซึ่งในเบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการหารือแผนดำเนินการและจัดทำระบบการเรียกฉีดวัคซีน เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายและทั่วถึง ทั้งนี้หากได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จะมีการแจ้งไปยังศูนย์ฉีดทุกแห่งให้ทราบอีกครั้ง ขณะเดียวกันได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์ฉีดทุกแห่งมีการวางแผนในการเตรียมความพร้อมรณรงค์ฉีดวัคซีนในวันที่ 24 กันยายน 2564 อีกทางหนึ่งด้วย  ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริหารฯ ของแต่ละอำเภอ โดยในวันนี้เป็นการรายงานผลของศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอหางดง โดยโรงพยาบาลอำเภอหางดง ซึ่งมีจุดบริการอยู่ที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งศูนย์ฉีดสามารถรองรับการให้บริการได้วันละ 1,500 คน ทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนส่วนมากเป็นกลุ่มของ 607 ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดไปแล้ว 7,997 คน และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (7 กลุ่มโรค) ฉีดไปแล้ว 3,358 คน รวมฉีดไปแล้ว 11,325 คน จากจำนวนประชากร 26,818 คน ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ทางอำเภอได้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เคาะประตูบ้าน การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน และทางสื่อโซเซียล ในส่วนของโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน 9,215 ราย และได้รับการฉีดไปแล้ว 5,668 ราย นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังเปิดให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติทั้งวัคซีน AstraZeneca และวัคซีน Pfizer โดยเปิดให้บริการวันอังคารและวันศุกร์ ซึ่งมีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน 432 ราย ได้รับการฉีดไปแล้ว 319 ราย และส่วนมากเป็นชาวญี่ปุ่น อังกฤษ และอเมริกา

เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2564 21:33:03 น. (view: 1865)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง