News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ ผู้ที่เข้าใช้บริการ 4 สถานที่เสี่ยง สังเกตอาการ และเข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด-19 พร้อมกักตัว 14 วันคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการร้าน Second Café by Warasub อำเภอสันทราย ร้านข้าวต้มชาววัง ถนนช้างคลาน ร้านหลู้ไฮเวย์ ตำช้างเผือก และสวนจันทร์สุวรรณ อำเภอแม่ออน สังเกตอาการตนเอง และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัว 14 วันวันนี้ (17 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อในช่วงนี้ยังคงเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในสถานที่ทำงานเป็นหลัก โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42 รายวันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 15 ราย ซึ่งมาจากประเทศเมียนมาร์ 1 ราย กรุงเทพมหานคร 3 ราย ตาก 1 ราย กำแพงเพชร 5 ราย ภูเก็ต 2 ราย เชียงราย 1 ราย และลำพูน 2 ราย อีก 23 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด โดยอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 3 ราย และมาจากกลุ่ม/คลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ร้านเมายำคาเฟ่ ร้านดีเค เมทัลชีท และครอบครัว 6 ราย โดยเป็นพนักงานร้านดีเค เมทัลชีท 1 ราย เป็นคนในครอบครัวพนักงานปั๊ม PT หางดง 1 ราย และอีก 4 ราย เป็นผู้สัมผัสของลูกค้าและพนักงานร้านเมายำ คาเฟ่ ซึ่งพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มต่อไปที่ร้านหลู้ไฮเวย์ และร้านข้าวต้มชาววัง ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง รวมผู้ติดเชื้อสะสม 68 ราย, พนักงานห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และครอบครัว 2 ราย โดยเป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของคนขายอาหารที่ Canteen ของพนักงาน และอีก 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของครอบครัวแม่บ้าน พบระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม รวมผู้ติดเชื้อสะสม 43 ราย, หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว 2 รายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสันทราย 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในร้าน Second Café by Warasub อำเภอสันทราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 8 ราย จึงขอประกาศให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการที่ร้านดังกล่าว ในวันที่ 5 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัว 14 วัน, เทศบาลตำบลสันกำแพง 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของพนักงานกองการศึกษา พบระหว่างการกักตัว รวมผู้ติดเชื้อสะสม 16 ราย, เดอะ ไทม์ มูฟเม้น ย่านเจ็ดยอด อำเภอเมือง 1 ราย, ครอบครัว หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง 2 ราย, บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย 1 ราย, ครอบครัวหมู่ที่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย 2 ราย และครอบครัวหมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน 2 รายส่วนอีก 4 ราย เป็นการติดเชื้อในระบบ Bubble & Seal บริษัท CM Frozen Food อำเภอสันทราย ทั้งหมดพบระหว่างการกักตัว โดย 1 ราย เป็นพนักงาน และอีก 3 ราย เป็นผู้สัมผัสพนักงาน ซึ่ง CM7787 เป็นพนักงานอีกโรงงานหนึ่ง ทีมรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทานได้ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกแล้ว และจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ (18 ก.ย. 64) รวมผู้ติดเชื้อสะสมขณะนี้อยู่ที่ 230 ราย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ไปใช้บริการร้านข้าวต้มชาววัง ถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันที่ 11-16 กันยายน 2564, ร้านหลู้ไฮเวย์ ตำช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-17 กันยายน 2564 และสวนจันทร์สุวรรณ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัว 14 วัน 

เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2564 21:35:06 น. (view: 1866)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง