News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ทางหลวงเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นถนนเมญ่า-เจ็ดยอด

ทางหลวงเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นถนนเมญ่า-เจ็ดยอดนายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 กล่าวว่าจากแผนการขยายถนนตามโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 11 เชียงใหม่-ลำปาง ช่วงสี่แยกรินคำ-วัดเจ็ดยอด ขาออกเมือง ล่าสุดทางแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 จะเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการออกแบบถนนในระยะสุดท้ายภายในเดือนหน้า โดยจะเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแบบที่กรมทางหลวงได้ออกแบบมา ซึ่งจะมีการปรับปรุงถนน ทางเท้า รวมถึงทัศนียภาพโดยรอบและยืนยันว่าในแบบใหม่นี้ไม่มีการย้ายต้นโพธิ์ออกไปตามที่ได้เคยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปก่อนหน้านี้ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมอีกครั้ง#FM100society

เขียนเมื่อ 12 ตุลาคม 2564 14:48:17 น. (view: 3557)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง