News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ประชุมวางแนวทางจัดเก็บกระทงแบบนิวนอร์มอล รองรับการลอยกระทงหากจัดขึ้นตามประเพณี

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยมีนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมริมน้ำ ภายในโครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม​ โครงการชลประทานเชียงใหม่ รายงานข้อมูลถึงสถานการณ์น้ำท่าที่จะเข้ามาสนับสนุนเทศกาลลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ ว่า​ ปริมาณน้ำท่าในปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นใช้น้ำในลำน้ำปิงที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ในห้วงเวลาเดียวกันของปี 63 ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำ 140 ล้าน ลบ.ม. ในปีนี้มีปริมาณน้ำ 102 ล้าน ลบ.ม. หากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ก็คาดการณ์ว่าจะได้อีกไม่เกิน 3 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งต้องสงวนไว้สำหรับน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การผลิตน้ำประปาให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และรักษาระบบนิเวศน์ ซึ่งน้ำในแม่น้ำปิงก็ยังมีอยู่ โดยปริมาณน้ำและการไหลของน้ำ จึงจะใช้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ส่วนด้านการจัดเก็บกระทง ทางชลประทานเชียงใหม่ ได้มีการวางทุ่นที่บริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำ เมื่อมีเศษกระทงลอยมาตามลำน้ำก็จะดักจับเศษกระทงดังกล่าว เมื่อเสร็จสิ้นเทศกาลลอยกระทงแล้ว ก็จะรออีก 2 วัน เพื่อทำการจัดเก็บเศษกระทงทั้งหมด แต่ปีนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงมีความเห็นให้ลดจำนวนคน และเพิ่มจำนวนเครื่องจักร และรถเข้าไปจัดเก็บแทนสำหรับแผนการสนับสนุนด้านยานพาหนะเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์นั้น ทางสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้สนับสนุนรถขุดไฮดรอลิค 1 คัน รถบรรทุกเทท้าย 1 คัน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย 1 คัน เรือเล็ก 1 ลำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สับสนุนรถขุดไฮดรอลิค 1 คัน รถบรรทุกเทท้าย 2 คัน เทศบาลนครเชียงใหม่ สนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย 2 คัน เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และเทศบาลตำบลหนองหอย สนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย แห่งละ 1 คัน คาดว่าจะทำการจัดเก็บไม่เกิน 2 วัน ก็แล้วเสร็จ โดยปีที่ผ่านมา จากการดำเนนินการสุ่มตรวจปริมาณจำนวนของกระทง พบว่ามีจำนวนปริมาณขยะจากกระทง จำนวน 23.04 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว 26.96 ตัน หรือลดลง 54 เปอร์เซ็นต์ จำนวนซากกระทงของปี 63 ที่ผ่านมา จำนวน 45,000 ใบ แยกเป็นทำจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 98.70 เปอร์เซ็นต์ ทำจากวัสดุโฟม 1.30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งปีนี้ก็คาดการณ์ว่า เศษซากกระทงอาจจะใกล้เคียงหรือน้อยกว่าปีที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมจิตอาสาจัดเก็บเศษวัสดุกระทง กำหนดเบื้องต้นจะจัดในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยทางเทศบาลตำบลป่าแดด จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านเวที และข้าวกล่อง ในขณะที่ชลประทานเชียงใหม่ จะเข้าไปสนับสนุนเรื่องป้าย เครื่องจักร และจำนวนคน ในขณะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จะรับหน้าที่พิกร และการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังการประชุมว่า งานลอยกระทงปีนี้ กำหนดจัดในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่ปฏิบัติกันมาเป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อลอยเคราะห์ ขอให้มีความสุข ความเจริญ ในปีที่ผ่านมามีการจัดเก็บกระทงที่ใช้ลอยมาตามลำน้ำปิงมาติดอยู่บริเวณประตูระบายน้ำป่าแดดจำนวนมาก ซึ่งก็เป็นภาระของทางเทศบาลที่ต้องดำเนินการจัดเก็บ ในปีนี้ก็มีการประสานงานทุกภาคส่วนตั้งแต่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มาจนถึงเทศบาลตำบลป่าแดด ก็มีการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดเก็บเศษกระทงให้แล้วเสร็จ และไม่ให้เป็นผลเสียกับสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นด้วย โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาจัดเก็บกระทงในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564สำหรับในปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ยังมีเพิ่มขึ้น จึงได้ดำเนินการลดจำนวนคนและใช้เครื่องจักรมากขึ้น เมื่อได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร รถแบ็คโฮ รถขน ก็จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันด้านกระแสถึงผลการจัดงานลอยกระทงกับสถานการณ์โควิดที่พบผู้ป่วยเพิ่มสูงมากขึ้น ทางจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้หยุดและทำการจัดนั้น เรื่องนี้การจัดกิจกรรมจะขึ้นอยู่กับทางเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ซึ่งการมาลอยกระทงไม่ใช่เป็นกิจกรรมแต่เป็นวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่อยู่แล้ว ประเพณีลอยกระทงก็พาครอบครัว หรือเพื่อนมาลอยกระทง ส่วนเรื่องการจัดขบวนแห่ การจัดเวที จะขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพราะในแต่ละพื้นที่ต้องมีมาตรการในการดำเนินการ และข้อสำคัญหากมีจำนวนผู้คนเกินกว่าจำนวนที่คณะกรรมการโรคติดต่อกำหนด ก็จะต้องมีการพิจารณาในลำดับต่อไปดังนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะมาลอยกระทงที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทง อย่าใช้โฟม ก็เป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ยาก เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนกระทงขนมปังเมื่อลอยไปนานๆ เมื่อไปติดบริเวณที่ฝายแล้วก็จะเกิดการเน่าเสียทำให้คุณภาพของน้ำบริเวณนั้นเสีย ก็อยากจะขอความร่วมมือ 1 กระทงต่อ 1 ครอบครัว หรือ 1 คู่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ จากการสังเกตพบว่า ปริมาณน้ำฝนของปีนี้ทางโซนเหนือจะน้อยกว่าทางโซนใต้ ตั้งแต่อำเภอจอมทอง, ฮอด, ดอยเต่า, สะเมิง และอมก๋อย โซนทางนั้นน้ำฝนจะเยอะ ส่วนทางโซนเหนือ เช่น แม่อาย, พร้าว, สันทราย และฝาง ปริมาณน้ำฝนจะน้อย ปรากฏว่าอ่างเก็บน้ำ 2 เขื่อนใหญ่ ของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จะมีปริมาณน้ำในขณะนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาส่วนเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในลำน้ำปิงส่วนหนึ่งจะใช้น้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ในปีนี้มีปริมาณน้ำในขณะนี้ 102 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับปี 63 ที่ผ่านมา มีปริมาณ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตามน้ำท่าในลำน้ำปิงขณะนี้มีอยู่ จึงได้อาศัยเครื่องมีที่มีอยู่คือประตูระบายน้ำป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นตัวที่ทดน้ำขึ้นมาในลำน้ำปิง อาศัยแหล่งน้ำในธรรมชาติเป็นหลัก

เขียนเมื่อ 21 ตุลาคม 2564 19:05:27 น. (view: 3556)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง