News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

4 อำเภอ พื้นที่นำร่องโครงการ CHARMING Chiang Mai ฉีดวัคซีนแล้วกว่าร้อยละ 60

คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอ ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนไปได้แล้วกว่าร้อยละ 60 ของประชากรในพื้นที่ เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้  วันนี้ (22 ต.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในแต่ละอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอดอยเต่า ตามโครงการ CHARMING Chiang Mai ซึ่งจะต้องเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้กำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดไปแล้วประมาณร้อยละ 60 ของประชากรในพื้นที่ ด้านอำเภออื่นๆ มีอำเภอที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรกลุ่ม 608 เกินร้อยละ 70 ไปแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอฮอด และอำเภอแม่วาง ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกศูนย์ฉีดฯ เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนในแต่ละวันให้แล้วเสร็จ เพื่อทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารวัคซีนในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งให้เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่และกลุ่มเสี่ยงโดยเร็วจม

เขียนเมื่อ 22 ตุลาคม 2564 15:26:08 น. (view: 3556)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง