News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สพป.เชียงใหม่เขต 2 นำนักเรียนรับการฉีดวัคซีน พร้อมเปิดภาคเรียน 1 พ.ย.64

สพป.เชียงใหม่เขต 2 นำนักเรียนรับการฉีดวัคซีน

พร้อมเปิดภาคเรียน 1 พ.ย.64เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำนักเรียนในอำเภอแม่ริมที่มีอายุ 12 - 18 ปี จำนวน 448 คน จาก 18 โรงเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เพื่อเตรียมความพร้อม “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการฉีดโดยโรงพยาบาลนครพิงค์

โดยโรงเรียนในอำเภอ อื่นๆในสังกัด ได้แก่ อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอสันทราย และอำเภอพร้าว จะฉีดวัคซีนให้นักเรียน ณ จุดที่โรงพยายบาลประจำอำเภอกำหนด

เขียนเมื่อ 23 ตุลาคม 2564 14:11:16 น. (view: 3557)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง