News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อในชุมชนและครอบครัวมีแนวโน้มสูงขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนและครอบครัวของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้น จากผู้มีประวัติไปร้านอาหารต่างๆ แล้วกลับมาสัมผัสในชุมชนและครอบครัว ย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ส่วนสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (10 ม.ค. 65) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 217 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 21 ราย ส่วนที่เหลืออีก 196 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 34 ราย ประกอบด้วย ร้าน Hom Bar 10 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 109 ราย ,กลุ่มที่มีไทม์ไลน์ไปสถานที่เสี่ยงหลายแห่ง 7 ราย ,ร้านเสี่ยว ย่านสันติธรรม 5 ราย ,ร้าน Living Machine ถนนนิมมานเหมินทร์ 2 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 160 ราย ,ร้านฉลุย 2 ราย ,ร้าน Thay ย่านนิมมานเหมินทร์ 2 ราย ,ร้าน The Toy 2 ราย ร้าน Zoe in Yellow ร้านท่าช้าง ร้านเปิงคาเฟ่ และ ร้าน The Riverside bar & Restuarant ร้านละ 1 ราย ส่วนการระบาดในครอบครัวพบเพิ่ม 4 ราย จาก 2 ครอบครัว คือ ครอบครัวหมู่ 2 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง 3 ราย และครอบครัวหมู่ 4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง อีก 1 ราย และคลัสเตอร์ในชุมชนพบเพิ่มอีก 1 คลัสเตอร์ ที่บ้านทุ่งดินดำ หมู่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 2 ราย เป็นการรวมกลุ่มทำกิจกรรมตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์และเกิดการแพร่ระบาดขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 98 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหรือเชื่อมโยงคลัสเตอร์ อีก 58 ราย  ทำให้ปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อในชุมชน และในครอบครัว มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากการที่ผู้ติดเชื้อไปสัมผัสในสถานบันเทิงหรือร้านอาหารที่เปิดให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมาสัมผัสในชุมชนและครอบครัว ขณะที่การสัมผัสในที่ทำงาน และการสัมผัสจากสถานที่ระบาดในต่างจังหวัดมีสัดส่วนลดลง ด้านข้อมูลผู้เสียชีวิตวันนี้ เป็นชายไทย อายุ 83 ปี มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ ไม่ชัดเจน และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน วันที่ 18 ธันวาคม เริ่มมีอาการอ่อนเพลีย ทานอาหารได้น้อย มีน้ำมูก วันที่ 24 ธันวาคม เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมโมเรียล ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ออกซิเจนในเลือดต่ำ ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ วันที่ 1 มกราคม ติดเชื้อในกระแสเลือด ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตลง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และสตรีมีครรภ์ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งงดการจัดงานรวมกลุ่มปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆ และร้านค้าหรือสถานประกอบการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด **********สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่10 มกราคม 2565

เขียนเมื่อ 10 มกราคม 2565 22:55:36 น. (view: 1907)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง