News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

แบงก์​ชาติ​เหนือแถลงภาวะ​เศรษฐกิจ​เหนือพร้อมคาดการณ์​แนวโน้ม​ เชื่อยังแนวโน้มดีแต่มีปัจจัย​เสี่ยงท้าทายจากโควิด-19​ และสถานการณ์​รวมของประเทศ​

 เชียงใหม่​ 6​ พ.ค.- ที่ธนาคารแห่งประเทศไ​ทย สำนักงาน​ภาคเหนือ​ จ.เชียงใหม่​ นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์์​ ผู้อำนวยการอาวุโส​ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือแถลงภาวะเศรษฐกิจ​ของภาคเหนือไตรมาสแรกของปีและคาดการณ์​แนวโน้ม​ในไตรมาสต่อไป​ ทั้งนี้ภาพรวมของเศรษฐ​กิจ​ภาค​เหนือ​พบว่า​ ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 1/2565 ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน แม้การระบาดของโควิด-19​ สายพันธุ์​ Omicron​ จะขยายวงกว้าง แต่ไม่รุนแรงเท่าระลอกก่อน ทำให้มาตรการควบคุมฯ ผ่อนคลายเป็นลำดับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวจึงทยอยฟื้นตัว ด้านการผลิตปรับดีขึ้น ผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นจากสภาพ

อากาศเอื้ออำนวย ส่งผลให้ผลผลิตอุตสาหกรรมหมวดอาหารเพิ่มขึ้น ขณะที่การผลิตเพื่อส่งออกปรับดีขึ้น

ตามอุปสงค์ต่างประเทศมีต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนขยายตัวจากการลงทุนของธุรกิจเพื่อส่งออก​ 

ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 2/2565 คาดว่า​ ยังทรงตัว โดยการบริโภคและท่องเที่ยวมีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น แต่การกระจายวัคซีนเข็มกระตุ้นที่ต่อเนื่องช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น และพฤติกรรมของประชาชนที่สามารถปรับตัวอยู่กับ Covid-19​ ได้ดีขึ้น จะช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวต่อไป

ส่วนประเด็น​สำคัญ​ที่น่าสนใจเช่น​ อัตราเงินเฟ้อไทยเป็นผลจาก cost-push shocks และยังไม่กระจายไปยังสินค้านอกหมวดพลังงานและหมวดอาหาร​ คาดว่าผลดังกล่าวจะทยอยลดลงทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2566

ขณะที่รายได้ภาคเกษตรในภาคเหนือไตรมาสแรกขยายตัวจากผลผลิตอ้อยโรงงานและข้าวนาปรังที่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยโดยแนวโน้มไตรมาส 2/2565 คาดว่ารายได้เกษตรกรขยายตัวตามผลผลิตพืชสำคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวนาปรัง

ในภาคผลผลิตอุตสาหกรรมในภาคเหนือไตรมาสแรกขยายตัว

ตามหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นจากน้ ฝำตาล และหมวดอิเล็กทรอนิกส์ตาม Supply Disruption ที่ปรับดีขึ้น​ แนวโน้ม​ไตรมาส 2/2565 และระยะต่อไป คาดว่า​ การผลิตมีทิศทางเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ยังมีอยู่ และการบริหารจัดการปัญหา Supply Disruption ได้ดีขึ้น

ส่วนการลงทุนภาคเอกชนไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวจากไตรมาสก่อนตามการลงทุนเพื่อการผลิตที่ขยายตัว ด้านการก่อสร้างปรับดีขึ้น​ การลงทุนเพื่อการผลิต ทั้งนี้คาดว่าไตรมาส 2 ขยายตัว ตามการนำเข้าสินค้าทุน เครื่องจักรและอุปกรณ์ อย่างไรก็ดี การลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์คาดว่าปรับลดลง จากความเสี่ยงขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ตามมาตรการ Lockdown ของจีน

การลงทุนเพื่อการก่อสร้าง คาดว่าไตรมาส 2 ทรงตัวจากไตรมาสแรก แม้ทิศทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มทยอยปรับดีขึ้น แต่กำลังซื้อใน

ประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นต่อเนื่องและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ​โรค​โค​วิด​-19​ ยังคงเป็นปัจจัยกดดัน ทำให้การขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีมาจากปัจจัยฐานต่ำในปีก่อนเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ยังเน้นย้ำเตือนภัยกับประชาชนให้ระวังการหลอกลวงหรือภัยการเงินทางออนไลน์​ด้วย​ โดยเตือนภัย มิจฉาชีพแอบอ้างที่อยู่แบงก์ชาติเป็นที่ตั้งสำนักงานเพื่อปล่อยกู้ให้ประชาชน​ จึงขอย้ำ แบงก์ชาติไม่มีการทำธุรกรรมทางการเงินโดยตรงกับประชาชนทุกรูปแบบ

เขียนเมื่อ 06 พฤษภาคม 2565 13:50:35 น. (view: 1288)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง