News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอบคุณประชาชนร่วมใจป้องกันตนเองจากโควิด-19

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ร่วมใจกันป้องกันตนเองจากโควิด-19 จนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อหลังสงกรานต์ลดลงวันนี้ (10 พ.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่สัญจร ณ วัดขะจาว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ หลังเทศกาลสงกรานต์ มีแนวโน้มที่ดีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีผู้ติดเชื้อลดลง  เป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) ประมาณ 1,000 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) ต่ำกว่า 100 ราย ขณะที่ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) ประมาณ 3,000-4,000 ราย และมีผู้ติดเชื้อยืนยัน ( RT-PCR) 400-500 ราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ร่วมมือกันป้องกันตนเอง ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการร่วมใจกันเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปยังผู้สูงอายุในบ้าน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ด้านการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site) ของสถานศึกษาในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นั้น ขณะนี้มีความพร้อม 100% ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดสำหรับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในปีนี้พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศและความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่ไม่เผา ไม่สร้างมลพิษ และดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีที่จะเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ ด้านประชาชน ในการรองรับและสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตามมาตรการเปิดประเทศของรัฐบาล /////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

10 พฤษภาคม 2565

เขียนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2565 18:08:28 น. (view: 1288)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง