News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กรมทางหลวง รับฟังความคิดเห็น การออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 107 

 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 107 อำเภอเชียงดาว-อำเภอไชยปราการ ช่วงหมู่บ้านหัวโท-บ้านล้องอ้อ เพิ่มความสะดวกในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนวันนี้ (11 พ.ค. 65) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จัดประชุมเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 107 อำเภอเชียงดาว-อำเภอไชยปราการ  บริเวณช่วงหมู่บ้านหัวโท – บ้านล้องอ้อ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ตำบลไชยปราการ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบ ZOOM เพื่อนำเสนอรายละเอียดรูปแบบโครงการ และนำเสนอผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ทั้งยังเป็นการรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ สำหรับนำไปประกอบการศึกษาด้านต่างๆ ของโครงการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นสำหรับทางหลวงหมายเลข 107 เป็นทางหลวงสายหลักเชื่อมโยงจากเชียงใหม่ไปยังจังหวัดเชียงราย มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สายทางมีความลดเลี้ยว เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงสายหลักและมีนโยบายก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร  เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจากผลการตรวจสอบพื้นที่ศึกษาโครงการเบื้องต้น พบว่า เส้นทางดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1A 1B และชั้นที่ 2 รวมทั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติผาแดง (เชียงดาว) อุทยานแห่งชาติศรีลานนา และพื้นที่เตรียมการเป็นอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา และยังพบว่ามีแหล่งโบราณสถานตั้งอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตร (จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วัดร้าง (กม.91+279) ระยะห่าง 137 เมตร และวัดร้าง (กม.91+361) ระยะห่าง 273 เมตร ดังนั้น การพัฒนาโครงการฯ จึงต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ กรมทางหลวงจะจัดประชุมรับฟังความคิดอีกครั้งในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยประชาชนที่สนใจสามารถร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings (Meeting ID : 555 276 6266 Passcode : 062475)

เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 15:42:35 น. (view: 843)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง