News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

มาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านพลังงาน (น้ำมัน) พร้อมแนะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลดค่าใช้จ่าย

ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น รัฐช่วยบรรเทาด้วยมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนในระยะสั้น พร้อมแนะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว     วันนี้ (21 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านพลังงาน(น้ำมัน) หลังสถานการณ์ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น พร้อมแนะนำทางเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว     นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สาเหตุที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในปัจจุบันมาจากสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซีย-ยูเครนซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลก ส่งผลต่อการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการดูแลประชาชนในระยะเร่งด่วน โดยตรึงราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซล ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า รวมถึงจัดมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายหลายมาตรการ โดยล่าสุดมีการจัดสนับสนุนส่วนลดค่าน้ำมันแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะและบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถสาธารณะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก จำนวน 157,000 คน เป็นเงิน 250 บาท/เดือน เป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น     อย่างไรก็ตามจากการประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มีแนวโน้มจะยืดเยื้อต่อไป อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันของโลกยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จึงมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นโดยกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล (B100) ขยายเวลาโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน     ขณะเดียวกันหากเปรียบเทียบราคาน้ำมันในประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 3-4 ที่มีราคาน้ำมันถูกที่สุด เมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ ทั้ง เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ฯ ซึ่งหมายถึงการต้องใช้ค่าใช้จ่ายของรัฐจำนวนมากในการพยุงราคา เพื่อลดความเดือดร้อนของผู้บริโภค จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้วยการประหยัด ลดการใช้พลังงาน  พร้อมเสนอทางเลือก การใช้แผงโซลาเซลล์ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ทั้งภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล รวมถึงภาคการเกษตร และขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงาน ใช้อย่างรู้คุณค่า ลดรายจ่ายครัวเรือน ช่วยประเทศประหยัดงบประมาณ ผ่านวิกฤติราคาพลังงานร่วมกัน

************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

21 มิถุนายน 2565

เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2565 20:22:26 น. (view: 844)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง