News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) จัดกิจกรรมตู้ปันสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) มอบหมายให้ พันเอก อดุลย์ ลอยฟ้า รองเสนาธิการศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมแบ่งปันน้ำใจ นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค - บริโภคและหน้ากากอนามัยเติมตู้ปันสุข  แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม  ของทุกปี ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมตู้ปันสุข ทาง ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง

เขียนเมื่อ 04 กรกฎาคม 2565 16:09:25 น. (view: 1907)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง