News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ชวนเที่ยวงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา”

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ กรมทรัพยากรธรณี เชิญชวนเที่ยวงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ชมโชว์ไดโนเสาร์เดินได้ และนิทรรศการไดโนเสาร์แรพเตอร์ไทย สกุลใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์วันนี้ (4 ก.ค. 65) ที่ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ซึ่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2565 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชน ประชาชน เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพภายในงาน มีการให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลิน ทั้งการปฏิบัติจริงเสมือนเป็นนักธรณีวิทยาและนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการในธีม “ไดโนเสาร์แรพเตอร์ไทย ชนิดใหม่สกุลใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้นำตัวอย่างชิ้นกระดูกไดโนเสาร์ที่ขุดค้นได้ทั้ง 3 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ภูเวียงเวเนเตอร์ แย้มนิยมมิ ฉายา “จ้าวสายฟ้า”, วายุแรพเตอร์ หนองบัวลำภูเอนซิส ฉายา “จ้าววายุ” และสยามแรพเตอร์ สุวัจน์ติ ฉายา “จ้าวสลาตัน” ทั้งยังมีการเรียนรู้เรื่องพืชโบราณยุคดึกดำบรรพ์ วิวัฒนาการไม้กลายเป็นหิน วิวัฒนาการของพืชจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมถึงการค้นหาพืชโบราณ ที่ปัจจุบันยังหลงเหลือให้เห็น ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่จัดแสดงและป่าธรรมชาติภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาทิ ปรง เฟิน สน หวายทะนอย หญ้าถอดปล้อง เป็นต้นทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์//////////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

4 กรกฎาคม 2565

เขียนเมื่อ 04 กรกฎาคม 2565 16:27:50 น. (view: 1911)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง