News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ย้ำทุกพื้นที่ ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฯ อย่างต่อเนื่อง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกพื้นที่ ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง เผยประชาชนกว่าร้อยละ 90 ยังคงสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง แม้ ศบค. จะเห็นชอบให้การสวมหน้ากากอนามัยเป็นไปตามความสมัครใจบ่ายวันนี้ (5 ก.ค. 65) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงต่ำกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ ขณะที่การรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้มีการยกเลิกระบบการรักษาแบบ Home Isolation คงเหลือเพียงการรักษาในโรงพยาบาล และการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (Outpatient with Self Isolation : OPSI)  หรือ "เจอ แจก จบ" เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามการปรับแนวทางการรักษาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ภายหลังได้มีการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นโดย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง ส่วนการที่ ศบค. ได้มีมติเห็นชอบให้การสวมหน้ากากอนามัย ขึ้นอยู่ตามความสมัครใจนั้น พบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 90 ยังคงตระหนักและสวมหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าจากนี้ไปจะไม่พบการระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังคงแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก  ส่วนกลุ่ม 608 หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ รวมถึงผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น หรือถอดหน้ากากอยามัยได้ก็ต่อเมื่อ “ไม่แออัด ไม่ป่วย ไม่เสี่ยง” เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ของโรค//////////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

5 กรกฎาคม 2565

เขียนเมื่อ 05 กรกฎาคม 2565 16:29:27 น. (view: 1906)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง