News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

FM 100 มช. จัดเวทีสาธารณะเพื่อเมืองเชียงใหม่ “Smart Nimman” กับทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

   วันที่ 21 ก.ค.2565 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณลานกิจกรรม one nimman ถนนนิมมานเหมินท์ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100 MHz)คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อเมืองเชียงใหม่ “Smart Nimman” กับทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ โดยมี รศ.ธีรภัทธ วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวที โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม เพื่อนำไปสู่แนวทางในการเป็นสมาร์ทนิมมาน   โดยนายจิโรจน์  โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการสมาร์ทนิมมาน เป็นโครงการเมืองอัจฉริยะของรัฐบาล และโครงการสมาร์ทซิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยากให้เชียงใหม่มีการพัฒนาทุกด้าน โดยโครงการเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ “Smart Nimman” จะสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Living) ประชากรอัจฉริยะ (Smart People) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Economy) คมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่จะได้ดำเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคบนถนนนิมมานเหมินท์ ซึ่งเป็นย่านการค้า การท่องเที่ยว ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และ มีความปลอดภัย ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อนำร่องให้พื้นที่อื่นต่อไป  ด้านนายธีรพงษ์ ขจรเดชากุล รองผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กล่าวว่ากรมทางหลวง ได้ส่งมอบถนนนิมมานเหมินท์ให้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาให้เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ โดยดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน การวางระบบท่อส่งน้ำประปาใหม่ การปรับปรุงทางเท้า ระบบทางข้าม ไฟจราจร และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง นอกจากนี้มีโครงการบางส่วนที่ทำไปแล้ว เช่นการควบคุมความเร็วของรถยนต์ที่จะเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้การเดินทางเข้าเชียงใหม่มีความปลอดภัยมากขึ้น และสะดวกมากขึ้น   ขณะที่นายณัฐภูมิ ปุยพันธวงศ์ รองผู้อํานวยการกอง กองจัดการโครงการ 2 ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่าการไฟฟ้าฯจะดูแลด้านการไฟฟ้า โดยการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารลงดิน ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าจะถูกบรรจุลงในตู้อุปกรณ์ พื้นที่การใช้งานก็จะมากขึ้น เพราะเสาไฟฟ้าหายไปแล้ว และทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองดีขึ้น   ด้าน พ.ต.ท.สุภาพ จันทะเวียง สารวัตรกลุ่มงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ การกำหนดจุดจอดรถ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสมาร์ทซิตี้ และเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ในการกวดขันวินัยจราจร และในอนาคตจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดระเบียบการจราจรและการอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการในย่านนิมมานเพิ่มขึ้น เช่นการใช้ระบบAI บริหารจัดการสัญญาณไฟจราจร ให้คล่องตัวมากขึ้น   อาจารย์ขรรคจิต คุ้มสอน ตัวแทนชุมชนย่านนิมมานเหมินท์ กล่าวว่าการเป็นสมาร์ทนิมมาน ไม่ใช่แค่ถนนนิมมาน แต่รวมไปถึงชุมชนทั้งสองฝั่งถนน การดำเนินโครงการสมาร์ทนิมมาน อยากให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และในจุดที่ทำให้ก่อน เพราะหากรองบประมาณให้ครบทุกหน่วย อาจจะไม่ทันต่อความต้องการ อย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางคือการทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น   อย่างไรก็ตามบนเวทีฯ ยังคงมีการแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ทั้งคนนิมมานและผู้มาใช้บริการบนถนนนิมมานฯ ได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย เช่นด้านความปลอดภัย การติดตั้งกล้อง CCTV การแก้ปัญหาขยะ เสียงดังรำคาญ ปัญหาด้านการจราจร การเพิ่มพื้นที่จอดรถ ระบบการขนส่งมวลชน เป็นต้น ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะได้มีการเปิดรับฟังประชาพิจารณ์และทำแผนเสนอของบประมาณมาดำเนินการตามโครงการ สมาร์ทนิมมานต่อไป

เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 23:04:48 น. (view: 1919)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง