News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค เน้นการแสดงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นเจ้าบ้านที่งดงาม เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน และการันตีความพร้อมของเมืองที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมอื่นๆ บ่ายวันนี้ (22 ก.ค. 65) ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (3rd APEC Senior Official and Related Meetings หรือ SOM 30)  ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม นี้โดย นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า  ด้วยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโสระดับสูง ซึ่งหากมีความจำเป็นที่จะต้องมอบหมายภารกิจเพิ่มเติม จังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการออกคำสั่งโดยใช้กลไกโครงสร้างคณะทำงานฝ่ายพิธีการต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในการขับเคลื่อนและประสานงานในแต่ละการประชุม และในมิติของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความเป็นเจ้าบ้าน เจ้าของพื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนั้น จึงขอให้มีการต้อนรับด้วยการแสดงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นเจ้าบ้านที่งดงาม  เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน สร้างคุณค่าแก่พื้นที่ และการันตีความพร้อมของเมือง ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมอื่นๆ ต่อไป เพื่อสร้างการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นสถานที่สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (3rd APEC Senior Officials and Related Meeting หรือ SOM 3) ระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ , โรงแรมมีเลีย และโรงแรมเลอ เมอริเดียน  ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีการประชุมในกรอบเอเปคอีกหลายการประชุม ได้แก่ การประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านความทุจริตและความโปร่งใสในกรอบเอเปค ครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2565 , การประชุม Senior Disaster Management Officials Forum โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 และการประชุม APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry (MMRF) โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565**************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

22 กรกฎาคม 2565

เขียนเมื่อ 22 กรกฎาคม 2565 18:17:44 น. (view: 1921)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง