News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมือง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานป้องกันอุทกภัย ในเขตเมืองเชียงใหม่ หารือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในจุดเสี่ยง พร้อมสั่งการทุกอำเภอ เฝ้าระวัง ดูจุดเสี่ยง และทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีบ่ายวันนี้ (24 ก.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันอุทกภัย ในเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภายหลังได้มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในช่วงวันศุกร์-วันเสาร์ (22-23 ก.ค. 65) ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ 2 จุดหลัก คือที่สี่แยกข่วงสิงห์-บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกาดก้อม-ชุมชนศรีปิงเมือง ซึ่งสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในตอนนี้ คือการใช้เครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำออก อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ฝนตกหนักในระลอกนี้ พบว่า ที่จุดเสี่ยงสี่แยกสนามบิน บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น-เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ซึ่งมักเป็นจุดแรกที่เกิดน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักนั้น ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใด ด้วยได้มีการขุดลอก ทะลวงท่อระบายน้ำ ทำให้มีการระบายน้ำที่ดีด้าน นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า ได้มีการสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ เฝ้าระวังและดูจุดเสี่ยง พร้อมกำหนดจุดวิกฤต หรือจุดที่เกิดปัญหาซ้ำซาก และให้ทำแผนเผชิญเหตุที่สอดคล้องกับแผนของศูนย์บัญชาการจังหวัด เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และไม่เกิดปัญหาซ้ำซากขึ้นอีกทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้วิศวกรกรมทางหลวง เทศบาลนครเชียงใหม่ และ รศ.ชูโชค อายุพงศ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานป้องกันอุทกภัย ในเขตเมืองเชียงใหม่ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงสี่แยกข่วงสิงห์-บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกครั้ง เพื่อบูรญาการการทำงานร่วมกันและเกิดการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ/////////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

24 กรกฎาคม 2565

เขียนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2565 17:14:15 น. (view: 1920)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง