News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” นำผลผลิตทางการเกษตรจาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ แจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วันนี้ (25 ก.ค. 65) ที่ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอ และจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทั้ง 25 อำเภอของเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”  โดยนำผลผลิตทางการเกษตรจาก 25 อำเภอ ทั้งพืชผัก ผลไม้ นานาชนิด จากศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และจากครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ มาแบ่งปันให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ที่พระองค์ทรงพระราชทานโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนานัปการด้าน นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" ถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยภายในงานนอกเหนือจากการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้ว ยังมีการนำเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้นำไปปลูกเพื่อเป็นการต่อยอด แบ่งปันให้ผู้อื่นต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนมีพลัง มีความสามัคคี ปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้

เขียนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2565 16:20:57 น. (view: 1920)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง