News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ ประชุมคณะทำงาน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับ และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับ และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในเดือนสิงหาคม นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ (2 ส.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับ และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ พลับพลาที่ประทับ บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ดอยสุเทพ - ปุย  ปัจจุบันมีสภาพเก่า และชำรุดทรุดโทรม จึงต้องทำการบูรณะให้กลับมีสภาพที่สมบูรณ์  เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  และเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อครั้งเสด็จดอยปุย  โดยขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าวแล้ว  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะทำงาน  และมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองประธานคณะทำงาน   โดยในที่ประชุม นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อสั่งการให้การขับเคลื่อนงานดังกล่าวเป็นภารกิจเร่งด่วน  โดยให้จัดทำเป็นโครงการร่วม ระหว่าง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่  อบต.สุเทพ และอบต.ช้างเผือก  เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับได้อย่างครอบคลุม  ทั้งในส่วนของการซ่อมแซมพลับพลา และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สำหรับพัฒนาเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ  โดยมอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นฝ่ายธุรการ คอยประสานงานดูแลในเรื่องของการใช้งบประมาณ และข้อกฎหมายต่างๆ  พร้อมทั้ง ให้ อบจ.เชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันออกแบบโครงสร้างของพลับพลา  เพื่อที่จะสามารถสรุปงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมที่ชัดเจน  โดยเร่งให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้  และอยากให้เริ่มเดินหน้าทำงานตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ เป็นต้นไป  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  สำหรับการออกแบบ เพื่อปรับซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับ นั้น  จะยังคงให้มีรูปแบบ ขนาด และโครงสร้าง เช่นเดียวกับของเดิม  แต่จะแต่งเติมรายละเอียด โดยการสอดแทรกอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาผสมเข้ากับพลับพลาที่ประทับด้วย ทั้งนี้ ภายหลังได้มีการลงสำรวจพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  ล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางเข้าไปสู่ที่ตั้งของพลับพลา ความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร  โดยได้มีการตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางริมถนน จนมีสภาพที่สวยงามและสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้ว *************************** สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2 สิงหาคม 2565

เขียนเมื่อ 02 สิงหาคม 2565 21:09:27 น. (view: 71)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง