News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนา พาวเวอร์ ลงนามความร่วมมือวิจัย “กัญชงคุณภาพสูง” เพื่อเป็นนวัตกรรมขายได้ สนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ เครื่องสำอาง และอาหารเสริม8 สิงหาคม 2565, ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “วิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชงระดับคุณภาพสูง เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม” โดยมุ่งพัฒนาการทดลองปลูกกัญชง คัดเลือกสายพันธุ์ วิธีการเพาะปลูก เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมกัญชงตลอดห่วงโซคุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย

ในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานความเป็นมา โดยเริ่มต้นจากบริษัทมีความต้องการพัฒนาสายพันธุ์กัญชง  ที่สามารถผลิตน้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp Seed Oil) และผลิตสาร Cannabidiol (CBD) ที่มีคุณภาพและมีงานวิจัยรับรอง เพื่อนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมการแพทย์ เครื่องสำอางและอาหารเสริม และเพื่อช่วยผลักดันอุตสาหกรรมกัญชงตลอดห่วงโซ่คุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย โดยสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยการปลูก การสกัดสารสำคัญ ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

 จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับทีมคณะผู้บริหารของบริษัทธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง และกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือในครั้งนี้โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความยินดีและมีความพร้อม ทั้งทางด้านองค์ความรู้และบุคลาการ ที่จะสามารถดำเนินการวิจัย ตลอด Value Chain ตั้งแต่เริ่มการปลูกเพื่อพัฒนาสายพันธุ์โดยทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ การสกัดสารสำคัญที่มีคุณภาพสูงโดยทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จนไปถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์โดยทีมวิจัยคณะแพทยศาสตร์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องสำอางและอาหารเสริม โดยทีมวิจัยคณะเภสัชศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะผลักดันอุตสาหกรรมกัญชงของประเทศไทยต่อไป

ด้าน นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ กรรมการบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย และนำผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงออกไปสู่ภาคธุรกิจ โดยเชื่อว่าอุตสาหกรรมกัญชง สามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมของประเทศได้ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อาหารและเวชสำอาง ตลอดจนการบริหารจัดการห่วงโซคุณค่า เพื่อให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ เปลี่ยนงานวิจัยมาเป็นนวัตกรรมที่ขายได้ต่อไป

ทั้งนี้หวังว่า ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง ครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและแรงผลักดันในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากัญชงคุณภาพสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป

เขียนเมื่อ 08 สิงหาคม 2565 15:33:45 น. (view: 72)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง