News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เขื่อนแม่งัดฯ น้ำมากถึง 85% ชลประทานวาง 2 แนวทางระบายน้ำทั้งน้ำในเกณฑ์และเกินความจุ วางเป้า 1 พ.ย. มีน้ำ 94% ของความจุ เว้นช่องว่างไว้ 15 ล้าน ลบ.ม. เผื่อน้ำมากเกินเกณฑ์คาดการณ์-มีพายุเข้า ย้ำชัดติดตาม-ประเมินใกล้ชิด พร้อมปรับแนวทางให้ทันต่อสถานการณ์ได้

 วันที่ 30 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการฯ (ผคบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ว่า เบื้องต้นต้องดูปริมาณฝนซึ่งฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 จนถึงปัจจุบันมีอยู่ 1,141 มม. ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 1,200 มม./ปี ซึ่งยังมีเวลาฝนอีก 2 เดือนคือ กันยายน และเดือนตุลาคม เป็นไปได้ที่ปริมาณน้ำฝนจะเกินกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย“สำหรับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมรายปีโดยเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำฝน ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน 193 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณน้ำเมื่อปี 2552 ซึ่งทั้งปีมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 236 ล้าน ลบ.ม. ปี 2565 เหลืออีกประมาณ 40 ล้าน ลบ.ม. ที่จะเท่ากับปี 2552 ซึ่งประเมินแล้วคาดว่าปริมาณน้ำเข้าเขื่อนปี 2565 นี้ จะมีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2552 ก็คาดว่าจะมีปริมาณไหลเข้าเขื่อนอยู่ราว 240 ล้าน ลบ.ม.” นายเฉลิมเกียรติฯ กล่าวผคบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล กล่าวต่อว่า การบริหารจัดการน้ำได้ยึดตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน 2565 ซึ่งเป็นนโยบายของกรมชลประทาน โดยที่ทำไปแล้วนั้น ได้แก่ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ซึ่ง คบ.แม่งัดฯ มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมคือ พื้นที่ในอำเภอสันทราย นอกจากนี้ยังมีการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและระบบชลประทาน ได้มีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขุดลอกคูคลอง เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและมีการปรับปรุงการส่งน้ำการระบายน้ำในพื้นที่โครงการฯ เพื่อเพิ่มช่องว่างสำหรับรับน้ำที่อาจหลากในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ และการติดตามประเมินผลเพื่อนำมาปรับปรุงสิ่งที่ได้ดำเนินการตามแผน หากว่าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ก็จะปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ต่อประเด็นการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลซึ่งขณะนี้อยู่ในปริมาณที่มาก นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ชี้แจงว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีอยู่ราว 225 ล้าน ลบ.ม. หรือราว 85% ของความจุ ซึ่งเป็นปริมาณที่เกินเกณฑ์กำหนดที่ 80% ได้มีการกำหนดการระบายน้ำ โดย ประการแรกส่งน้ำให้พื้นที่โครงการฯ ที่มีอยู่ราว74,000 ไร่ โดยมีแผนส่งน้ำให้ราว 55 ล้าน ลบ.ม. ส่งให้แล้ว 20 ล้าน ลบ.ม. เหลืออีกราว 33 ล้าน ลบ.ม. ที่จะต้องส่งให้พื้นที่เพาะปลูกของโครงการฯ ตลอดช่วงฤดูฝน ประการที่ 2 ระบายน้ำไปที่ฝายสินธุกิจปรีชา ปัจจุบันใช้น้ำปิงเป็นหลักจึงไม่ได้ส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดไปช่วย รวมถึงพื้นที่ทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำปิงราว 2.8 แสนไร่ ยังไม่มีการส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดไปช่วยเช่นกัน โดยพื้นที่ใช้น้ำจากแม่น้ำปิงเป็นหลัก สำหรับการระบายน้ำในปัจจุบันเพื่อรองรับน้ำฝนในอีก 2 เดือนข้างหน้า (เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม) ซึ่งการคาดการณ์โดยใช้ตัวเลขปี 2552 เป็นแนวทาง คาดว่าเดือนกันยายนนี้จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนฯ ราว 59 ล้าน ลบ.ม. เดือนตุลาคมจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนฯ อยู่ราว 43 ล้าน ลบ.ม. รวมแล้วทั้ง 2 เดือนจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนฯ อยู่ราว 100 ล้าน ลบ.ม. และหากรวมกับปริมาณน้ำที่มีในเขื่อนฯ ปัจจุบันนี้ ก็จะมีน้ำในเขื่อนอยู่ราว 325 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเกินความจุ โดยความจุเก็บกักปกติของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดฯ อยู่ที่ 265 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งนั่นหมายถึง น้ำล้น Emergency Spillway ก็จะไม่สามารถควบคุมน้ำได้ อาจส่งผลกระทบกับตัวเมืองเชียงใหม่“การบริหารจัดการน้ำ โครงการฯ ได้มีการวางแผน โดยกำหนดเป้าหมายไว้ว่า วันที่ 29 ส.ค. 65 เป้าหมายกักเก็บน้ำอยู่ที่ 225 ล้าน ลบ.ม. คาดการณ์วันที่ 30-31 ส.ค. น้ำจะเข้าเขื่อนอีก 5 ล้าน ลบ.ม. โดยมีแผนการส่งน้ำอยู่ที่ 7.8 แสน ลบ.ม. 2 วันนี้จะมีการระบายน้ำออก 9.2 ล้าน ลบ.ม. จะทำให้ ณ วันที่ 1 ก,ย. 65 จะมีน้ำเก็บกักอยู่ราว 220 ล้าน ลบ.ม. หรือ 83% ของความจุ และจากการคาดการณ์เกณฑ์ฝนปี 2552 จะมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 59 ล้าน ลบ.ม. เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออก 59 ล้าน ลบ.ม. ต่อเดือน วันที่ 1 ตุลาคม มีเป้าหมายเก็บกักอยู่ที่ 227 ล้าน ลบ.ม. หรือ 86% ของความจุ โดยคาดการณ์น้ำที่จะเข้าเขื่อนในเดือนตุลาคมที่ 42 ล้าน ลบ.ม. ได้วางแผนการระบายน้ำออก 20 ล้าน ลบ.ม. ต่อเดือน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน เมื่อสิ้นสุดฤดูฝน จะมีปริมาณน้ำเก็บกับในเขื่อนราว 250 ล้าน ลบ.ม. หรือ 94% ของความจุ” ผคบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล กล่าวนายเฉลิมเกียรติฯ กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการระบายน้ำ ประการแรก เมื่อปริมาณน้ำมากกว่า 227 ล้าน ลบ.ม. จะระบายผ่านอาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย-ฝั่งขวา ในอัตรา 4 ลบ.ม.ต่อวินาที หรือคิดเป็น 3.9 แสน ลบ.ม. ต่อวัน แนวทางที่ 2 ระบายผ่านอาคารท่อระบายน้ำ River Outlet ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.50 เมตร ระบายในอัตรา 24-47 ลบ.ม. ต่อวินาที คิดเป็นปริมาณน้ำ 2-4 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งตัว River Outlet นั้นจะควบคุมได้ว่าจะระบายในอัตราที่เท่าไรขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนแม่งัดฯ ที่สำคัญการระบายน้ำผ่านท่อระบายน้ำ จะผ่าน Turbine จำนวน 2 เครื่องที่ผลิตกระแสไฟฟ้าในกับ อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว บางส่วน หากปริมาณน้ำมากกว่า 265 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเกินความจุ ก็จะระบายผ่าน Service Spillway จะระบายลงลำน้ำเดิมของแม่น้ำงัด โดยทั้ง 2 แนวทางในการระบายน้ำนี้จะต้องไม่เกิน 100 ลบ.ม. ต่อวินาที ซึ่งถ้าเกินกว่านี้จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ประการสำคัญคือ การระบายน้ำจะต้องดูปริมาณน้ำในลำน้ำปิงประกอบด้วย โดยดูปริมาณน้ำที่ P 75 บ้านช่อแล โดยดูที่ระดับไม่เกิน 80 ลบ.ม. ต่อวินาที ถ้าต่ำกว่าก็จะทำการระบายผ่านลำน้ำแม่งัดไปสมทบกับแม่น้ำปิง ซึ่งเขื่อนแม่งัดฯ อีกทางจะเป็นพื้นที่หน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับตัวเมืองเชียงใหม่“หากมีปริมาณฝนหรือมีพายุเข้าเกินคาดการณ์ไว้ จากแนวทางการบริหารที่กล่าวมาข้างต้น เขื่อนแม่งัดฯ จะเก็บน้ำที่ 250 ล้าน ลบ.ม. จะมีช่องว่าอีกราว 15 ล้าน ลบ.ม. ที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะมากเกินกว่าค่าปกติ ซึ่งได้เผื่อไว้สำหรับการบริหารความเสี่ยงในกรณีที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเกินคาดการณ์ ถ้าปริมาณน้ำมามากกว่านั้นก็จะระบายผ่าน Service Spillway โดยในปีนี้วันที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสูงสุดที่ 7.9 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 12 ส.ค. ก็สามารถระบายได้โดยไม่มีปัญหา ขอให้ประชาชนมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานซึ่งได้จัดการเต็มที่ มีมาตรการในการับมือฤดูฝน 2565 อย่างชัดเจน โดยจะบริหารให้ดี มีประโยชน์สูงสุด และจะบริการประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ” นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผคบ.แม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล กล่าวในที่สุด

เขียนเมื่อ 31 สิงหาคม 2565 15:51:39 น. (view: 120)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง