News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 340 บาท เริ่ม 1 ตุลาคม นี้

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เผย ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 340 บาท ต่อวัน เริ่ม 1 ตุลาคม นี้ ย้ำให้นายจ้างต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดวันนี้ (13 ก.ย. 65) ที่ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางกมลวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และร้อยเอก จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงสถานการณ์แรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ และการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2565 ที่จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้นางกมลวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการค่าจ้าง มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับลูกจ้างและผู้ประกอบกิจการ เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยได้พิจารณาร่วมกันว่า เห็นควรให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำจากปัจจุบัน  325 บาท เป็น 340 บาท ต่อวัน หรือคิดเป็นอัตราเพิ่ม 5.02 % โดยคำนึงถึงค่าครองชีพ ความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง สภาพเศรษฐกิจและสังคม เป็นหลักการพิจารณา สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอกจรัญ คุณยศยิ่ง กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีสถานประกอบกิจการทั้งหมดกว่า 13,000 แห่ง มีลูกจ้างกว่า 150,000 คน ส่วนใหญ่เป็นกิจการขายส่ง-ขายปลีก กิจการโรงแรม ร้านอาหาร และกิจการอุตสาหกรรมการผลิต โดยพบว่า ปีนี้มีแนวโน้มกิจการที่แจ้งหยุดดำเนินการลดลงต่อเนื่อง ขณะที่กรณีค่าจ้างค้างจ่ายจากการถูกเลิกจ้างของสถานประกอบการในช่วงที่ผ่านมา ทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการติดตามให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ควรจะได้รับอย่างเต็มที่ทั้งนี้ กรณีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนด หากนายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ยกเว้นนายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานที่บ้าน ที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรในเชิงธุรกิจ นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทำงานที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรทางเศรษฐกิจ และงานเกษตรกรรมที่ไม่ได้จ้างลูกจ้างตลอดทั้งปี*************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

13 กันยายน 2565

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2565 17:50:14 น. (view: 850)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง