News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดกิจกรรม Lanna Caravan ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงความพร้อมเตรียมจัดกิจกรรม Lanna Caravan มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (16 ก.ย. 65) ที่ โรงแรม สมายล์ ล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Caravan ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีศักยภาพ มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเสน่ห์ที่โดดเด่น ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สำหรับกิจกรรม Lanna Caravan มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565 และครั้งที่ 2 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 โดยภายในงาน จะมีทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การเดินแบบ และการออกบูธจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนกว่า 40 บูธ นอกจากนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวน่าสนใจอีก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปั่น 2 ล้อแอ่วผ่อเมือง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2565 โดยจะมีการปล่อยขบวนรถจักรยาน ตั้งแต่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ผ่านเส้นทาง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประตูท่าแพ และสิ้นสุดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต และอีกกิจกรรม คือ กิจกรรม “กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565 โดยจะมีการสาธิตการทำอาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ที่บริเวณลานน้ำพุ เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต  

เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2565 19:50:17 น. (view: 848)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง