News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ หน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

        นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิกอส.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลังได้รับแจ้งการรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่จุดเสี่ยงดังนี้1. หมู่ที่ 5,6,7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สาเหตุเกิจาก ลำน้ำแม่เหียะ และลำน้ำคันคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ณ ปัจจุบันได้ประสานทางเทศบาลตำบลแม่เหียะ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากบ้านเรือนประชาชน และตั้งกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนอีก 

2. หอพักไวท์เฮาส์ และ บ้านอุโมงค์หมู่ที่ 10 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สาเหตุเกิดจากน้ำล้นคลองจากวัดอุโมงค์ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำลดอยู่ในระดับปกติ เหลือเพียงน้ำขังรอการระบาย ในบางส่วน 

3. สี่แยกบิ๊กซีแมาเหียะ ปัจจุบันสถานณ์น้ำลดระดับลงได้อย่างต่อเนื่องเหลือเพียงน้ำขังบริเวณไหล่ทางสองฝั่งถนน ปัจจุบันได้ประสานทางเทศบาลตำบลแม่เหียะ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม

4. ประตูระบายน้ำป่าแดด ตำบลป่าแดด สถานการณ์น้ำอยู่ในระดับปกติ

เขียนเมื่อ 23 กันยายน 2565 14:55:21 น. (view: 49)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง